Kur'an'da Geçen Konular

Alfabetik konu/kavram indeksi

A’râf ve A’râf ehli: 7/46-49 ve dipnotları.

Abdest ve gusül: 5/6.
Ad (lakap) takma: 49/11.
Âd kavmi: bk. Hûd’un kavmi.
Âdâb-ı muâşeret kaideleri: 33/53.
Adak: 2/270; 3/35; 19/26; 22/29; 76/7.
Adâlet ve çeşitleri: 6/152 ve dipnot; 7/29; 49/9.
Adâlet: 2/282; 3/18, 21; 4/3, 58, 127, 129, 135; 5/8, 42, 95, 106; 6/115, 152; 7/29, 159, 181; 16/76, 90; 21/47; 42/15; 49/9; 55/9; 57/25; 60/8.
Adâletle hükmetmek: 4/135; 5/8; 38/26.
Adam öldürmek: 2/178; 4/29, 92-93; 5/32; 6/151; 17/33; 25/68.
Âdem (a.s.) ile Havva’nın yaratılması ve çoğalması: 2/30; 3/59; 4/1; 6/2; 7/189; 23/12-13; 30/21; 32/7-9; 35/11; 37/11; 38/71-77; 55/14; 71/17.
Âdem’in (a.s.) iki oğlu: 5/27-32.
Âdem’in (a.s.)tövbesi: 2/37.
Âdem (a.s.) ile şeytan: 2/34-36; 7/11-25; 17/61-63; 18/50; 20/116-123; 38/71-85.
Âdem’in (a.s.) bütün eşyanın isimlerini bilmesi: 2/31-33.
Âdem’in (a.s.) yaratılması: 2/30-33; 7/12; 15/26-44; 17/61-65; 38/71-74.
Âdet görme (aybaşı hâli): 2/222.
Affetmek: 2/58, 109, 173, 182, 226; 3/134, 152, 155; 4/16, 99, 152; 5/3, 13; 6/54, 145; 9/66; 16/119; 22/60; 24/5, 22; 58/2; 64/14; 73/20.
Affolunmayan günah: 4/48, 116.
Ağaçların önemi: 16/11; 30/41; 55/6; 59/5.
Ağlamak: 9/82; 12/16; 17/109; 19/58; 44/29; 53/43, 60.
Ahde vefâ: 2/177; 5/1; 9/4, 7; 13/20-21; 16/91, 95; 17/34; 33/15; 48/10.
Âhiret azâbından kurtaracak bir ticaret: 61/10-14.
Âhiret azâbının şiddetli ve sürekli oluşu: 13/34; 20/127; 39/26, 47; 41/16; 68/33.
Âhiret gününde meydana gelecek olaylar: 2/123; 3/30, 77, 106-107; 4/77; 6/22-24; 7/38-51; 10/26-30; 11/18, 99, 103-108; 14/21-23; 16/27-30; 17/13-14; 18/99-101; 19/75; 20/100-112; 23/99-114; 27/87; 28/62-66, 74-75; 29/25; 36/51-65; 37/16-34, 51-61; 38/59-64; 39/47, 48, 56-60, 67-75; 41/19-21, 29; 43/67-73; 44/16, 40-56; 45/26-35; 50/20-35, 41-44; 55/41; 57/12; 60/3; 67/6-11, 27; 68/42-43; 69/13-37; 70/8-15; 74/39-47; 75/13; 77/7-11, 29-40; 79/46; 80/33-42; 81/1-14; 82/1-5, 13-16; 88/1-11; 89/21-25; 100/9-11.
Âhiret gününden sakınmak: 2/123; 7/169; 39/56-58.
Âhiret ölümsüzdür: 44/56.
Âhiret sevâbı istemek: 3/145; 4/74; 17/19; 42/20.
Âhiret yurdunu istemek: 28/77; 33/29.
Âhirete hazırlık: 2/110; 22/77; 36/12; 59/18; 75/12-15.
Âhirete iman: 2/4, 46, 62, 177; 3/9; 4/38-39, 59, 162; 9/18-19, 44-45; 31/4; 42/7; 70/26-28.
Âhirete inanmayanlar ve durumları: 7/147; 16/60; 39/45-48; 41/6-7; 77/15-19.
Âhirete karşılık dünya hayatını satın alan kimseler: 2/86.
Âhirete önden gönderilen hayırlar: 2/110; 36/12; 59/18; 73/20; 75/12-15; 82/4-5.
Âhiretin dünyadan her yönden daha hayırlı olduğu: 3/148; 4/77, 134; 6/32; 7/169; 9/38; 12/57; 13/26; 16/30, 41; 17/21; 28/60-61; 29/64; 57/20; 87/16-17.
Âhiretin şüphesiz var oluşu: 45/26.
Âhirette bütün yetkiler Allah’a aittir: 82/19.
Âhirette bütün sırlar açığa çıkar: 69/18; 86/9-10.
Âhirette herkese yaptığının karşılığı tam olarak ve-rilir: 39/70; 40/17; 99/7-8.
Âhirette kimlere azap vardır: 2/114, 174; 3/21-22, 56, 77, 91, 106, 176-178; 4/14, 38; 5/33, 41; 7/147; 9/74; 11/18-22; 13/32-34; 14/22; 16/104-109; 17/10; 22/8-9; 24/19, 23-25; 27/4-5; 29/23; 33/57; 34/5, 8, 38; 41/26-28; 45/7-10; 59/3-4; 67/6; 76/4; 83/10-17; 88/23-26; 90/19-20; 92/14-16.
Âhirette mutlu ve bedbaht yüzler: 3/106-107; 76/7-11; 80/33-42; 88/1-16.
Âhirette pişmanlık fayda vermez: 7/53; 14/44; 89/23-26.
Âhirette rahatlık: 14/27; 16/32; 39/74; 41/30; 43/71-73.
Âhirette uzuvlar şâhitlik eder: 24/24; 36/65; 41/20-22.
Âhirette ve dünyada büyük kurtuluş: 4/13; 6/16; 23/102; 40/8-9; 44/51-57; 45/30; 57/12; 64/9.
Âhirette zâlimlerin mâzeretleri geçersizdir: 40/51-52.
Âhirette zulüm yoktur: 40/17; 45/22.
Âhiretteki dost ve düşmanlar: 43/67.
Âhiretten nasibi olanlar: 2/201-202; 3/114-115; 4/162; 28/83.
Âhiretten nasibi olmayanlar: 2/102, 200; 3/21-22, 77, 85; 42/20.
Ahlâk timsâli insanlar: 76/7-11.
Ahlâk: 4/36; 8/53; 18/19; 87/14.
Ahlâkını bozanlar: 13/11.
Ahlâkî emir ve vazifeler: 2/83-85; 4/36-40, 114; 16/90-92; 30/38.
Ahlâkî faziletler: 3/134-136; 7/199-200.
Ahlâkî yasaklar: 6/151-153; 7/85-86; 16/90; 49/11-12.
Ahmed, Peygamberimiz’in İncil’deki adıdır: 61/6.
Aile ahlâkı: 4/3-4, 129; 24/22; 33/53-55.
Aile içi barış: 2/228; 4/35, 128.
Aile için yapılan harcamalar: 2/215.
Aile reisinin sorumluluğu: 19/54-55; 20/132; 66/6.
Aile sevgi ve huzur yuvasıdır: 30/21.
Ailede geçimsizlik: 2/227; 4/35, 128-130.
Aileye iyi davranmak: 4/36.
Âişe (r.anhâ) hakkında: 24/11-26; 66/4-5.
Akıl bâliğ olmak: 24/58-59.
Akıl sâhipleri ve yapmaları gereken işler: 2/164, 197, 269; 3/7, 190; 5/100; 13/19; 14/52; 16/11-12; 38/29; 39/9, 18, 21; 40/53-54; 65/10.
Akıl yaşta değil baştadır: 21/78-79.
Akit: 2/235, 237, 282; 4/33; 5/1.
Akla aykırı olan her şey imana aykırı değildir: 2/259-260; 18/25 ve dipnotu.
Akletmeyi (akıl yürütmeyi) öğütleyen âyetler: 2/44, 73, 75, 164, 242; 3/65, 118; 6/32, 126, 151; 7/169; 8/22; 10/16, 100; 11/51; 12/2, 109; 13/4; 16/12, 67; 21/10, 67; 22/46; 23/80; 24/61; 25/44; 26/28; 28/60; 29/35, 43, 63; 30/24, 28; 36/62, 68; 37/137-138; 40/67; 43/3; 45/5; 57/17; 67/10.
Aklın hürlüğü: 2/260, 18/54.
Aklın putlaşması: 6/29; 45/24.
Akrabalık bağları: 2/83, 177, 215; 4/1, 36; 9/23; 11/45-47; 13/21, 25; 16/90; 17/26; 24/22; 30/38; 47/21-23.
Akrabalık bağlarının âhirette kalkması: 23/101; 60/3.
Akrabanın mîras hakkı: 4/7-13.
Akrabaya hakkını vermek: 17/26; 30/38.
Akrabaya sevdiğin maldan harcamak: 2/177.
Akrabaya vasiyet etmek: 2/180.
Akrabaya yardım etmek: 16/90.
Akrabaya yardımda bulunmayacağına yemin etmemek: 24/22.
Alçak gönüllülük: 25/63.
Aldanmak (dünya hayatına): 6/32; 29/64; 35/5; 47/36; 57/20.
Aldatmak: 2/9; 3/196; 4/142; 83/1-3.
Âlimler Allah’dan hakkıyla korkarlar: 35/28.
Âlimlere karşı saygı ve edeb: 24/63; 49/2 ve dipnotu.
Allah: “Yalnız benden korkun!” buyuruyor: 2/150, 3/175, 4/77.
Allah (c.c.): Bu lafız Kur’an’da 2697 defa geçmektedir. İlâh, Allâhümme lafızları ve Allah’ın diğer isimleri bundan hâriçtir.
Allah cezâ gününün Mâliki’dir: 1/3; 6/73; 39/67; 40/12, 16; 82/17-19.
Allah devleti, idâreyi kimlere verir: 5/54; 14/19-20.
Allah dirilten ve öldürendir: 15/23.
Allah gerçek hükümrândır: 20/12-16.
Allah gizleneni de açığa vurulanı da bilir: 2/77; 16/19, 23; 20/7; 21/110; 33/54; 60/1; 64/4; 67/13-14.
Allah gizli ve açık olan her şeyi bilendir: 6/73; 9/78; 31/16; 49/18; 58/7; 72/26.
Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı: 7/54; 10/3; 11/7; 25/59; 32/4; 50/38; 57/4.
Allah gözetleyicidir: 4/1.
Allah gözlerin hâin bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir: 40/19.
Allah hâkimler hâkimidir: 95/8.
Allah her an yaratma hâlindedir: 55/29.
Allah her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır: 32/7.
Allah için gizli ve açık sarfedenler: 35/29.
Allah için harcamanın sevâbı: 2/261.
Allah katında zaman: 22/47; 32/5; 70/4.
Allah kendiliğinden vardır: 2/255.
Allah kendisine imana zorlamaz: 2/256; 6/104, 107; 39/41; 41/46; 45/15; 78/3, 29.
Allah kimseyi başıboş bırakmamıştır: 2/214; 3/142; 9/16; 23/115; 75/36.
Allah kolaylık diler: 2/185.
Allah korkusu: 2/74, 150; 3/102, 175; 4/77; 8/29; 16/30, 51-52; 33/39; 35/28; 39/61; 59/18; 65/5; 67/12.
Allah kullarına çok lütufkârdır: 42/19-20.
Allah kuluna kâfîdir: 39/36.
Allah nûrunu tamamlayacaktır: 9/32-33; 61/8-9.
Allah, Peygamber ve âyetlerle alay edenler: 6/10; 9/65-66; 13/32; 15/11, 95; 16/34; 21/41; 30/10; 36/30; 37/11-19.
Allah rızâsını almak için kendini ve malını fedâ edenler: 2/207.
Allah sevgisi: 2/165, 177, 186; 3/31; 9/24; 21/90.
Allah tevbeleri kabul eder: 2/187; 3/128, 135; 4/16, 26-27, 64, 92; 5/34, 71; 7/143, 153; 9/5, 104, 112; 11/3; 17/25; 19/60-61; 25/70-71; 39/53-54; 66/8.
Allah üçtür, üçten biridir demek kâfirliktir: 4/171; 5/17, 72-73.
Allah vaadinden caymaz: 2/80; 3/9; 13/31; 14/22, 47; 20/86; 22/47; 30/6; 39/20; 40/55; 45/32.
Allah ve âyetleri hakkında tartışmak: 13/13; 22/3; 40/4.
Allah’a güvenip dayananların özellikleri: 42/36-43.
Allah ve Peygamber’e muhalefet edenler, en yakın akraba bile olsa dost edinilmez:58/22.
Allah ve Peygamber sevgisi: 3/31-32.
Allah ve Peygamber’den yüz çevirenin kâfir olduğu: 3/32.
Allah ve Peygamber ile savaşan ve fesat çıkaranların cezâsı: 2/279; 5/33.
Allah ve Resûlü’ne itaat: 3/32, 132; 4/13-14, 59, 69, 80; 5/92; 8/1, 20, 46; 9/71, 92; 24/52, 54; 33/71; 47/33; 49/1, 14; 58/13.
Allah ve Resûlü’nün hükmüne karşı çıkanlar: 4/65, 56; 9/29, 31 ve dipnotu; 46/4-5; 58/20, 22.
Allah ve Resûlü’nün hükümlerine aykırı bir hükmü seçmeye hakkı olmamak: 33/36.
Allah ve Resûlü mutlakâ gâlip gelecektir: 58/20-21.
Allah verirse biz de veririz diyenler: 9/75-77.
Allah yahudi ve hıristiyanların ihtilâfa düştükleri hususlarda hükmünü verecektir:2/113.
Allah yanında başka ilâh tanımak: 4/48, 116; 17/39; 23/117; 28/88; 50/26.
Allah yolu İslâm’dır: 6/153.
Allah yolunda kimler için harcamalıyız: 2/215.
Allah yolunda öldürülenler: 3/169-172.
Allah yolunda savaşanlar: 4/74-76; 8/39; 49/15; 61/10-11.
Allah yolundan alıkoyanlar: 3/99; 4/167; 7/45; 8/36; 9/9; 11/19; 14/3; 16/88, 94; 33/18; 47/1, 32-34; 58/16.
Allah yolundan men etmek için mallarını harcayanlar: 8/36.
Allah zalim değildir, kullarına zulmetmez: 3/182; 4/40; 8/50-51; 9/70; 10/44, 46-47; 11/100-101; 16/33-34; 18/49; 22/9-10; 29/40; 30/9; 50/27-29.
Allah zayıfların yardımcısıdır: 28/4-6.
Allah zengin, siz fakirsiniz: 2/263, 267; 47/38; 57/24; 64/6.
Allah’a bey’at: 48/10.
Allah’a hile yapmak isteyenler: 2/9; 4/142.
Allah’a inananlar eziyetten korkmaz: 29/10, 11; 85/4-10.
Allah’a inanmak için bir felâket beklememek: 6/158.
Allah’a itaat: 4/59.
Allah’a karşı büyüklük taslayan önderler: 2/166, 167; 7/38; 14/21; 16/25; 33/67; 34/31, 33; 40/47; 41/38.
Allah’a karşı verilen sözü ve yemini değiştirenler: 3/77.
Allah’a kul olmanın gereği: 4/36.
Allah’a kulluk için yaratıldık: 3/51; 51/56.
Allah’a kulluk yapmayıp başka ilâhlar edinenlerin misali: 39/29
Allah’a kullukta kibirlenen: 4/173.
Allah’a rahatça kulluk için hür bir yere göç: 4/100; 29/56; 39/10.
Allah’a sığınma: 1/4; 10/22; 23/97, 98.
Allah’a teslimiyet: 2/155-156; 3/26; 6/162-163; 13/22; 18/23-24; 29/46.
Allah’a tevekkül: 26/217; 33/3; 64/13; 65/3.
Allah’a ve âhiret gününe inanan kimselere öğütler: 2/228, 232; 4/59, 74; 39/55.
Allah’a ve âhiret gününe inanmadığı halde gösteriş yapanlar: 2/264; 4/38-39.
Allah’a verdiğiniz sözü tutun: 6/152.
Allah’a yaklaştıran şey: 34/37.
Allah’a inanıp da yine putlara gidenler: 27/58-64; 29/61, 63; 30/32, 40.
Allah’ı sever gibi başkasını sevenler ve onlara bağlananlar: 2/165.
Allah’ı seviyorsanız Resûl’e tâbi olunuz: 3/31.
Allah’ı unutanlar: 59/19; 9/67; 20/124-126.
Allah’ı zikir: 2/152; 3/135, 191; 4/103; 5/91; 39/9; 63/9.
Allah’ın adâleti: 3/194-197.
Allah’ın ahdini az bir karşılığa değişmeyin: 16/95.
Allah’ın asıl kurtarıcı olduğunu unutmak: 39/8.
Allah’ın âyetlerinden yüz çevirenler: 32/22.
Allah’ın âyetlerine karşı mücâdele edenler: 40/4.
Allah’ın âyetlerini inkâr etmek: 46/26.
Allah’ın âyetlerini satmayanlar: 3/199.
Allah’ın âyetleriyle alay edenlerin arasında bulunmamak: 4/140.
Allah’ın beraber olduğu kimseler: 2/153, 194, 249; 8/19, 46, 66; 9/36, 123; 16/128; 29/69; 47/35; 57/4; 58/7.
Allah’ın birliği: 2/163, 255; 3/2, 6, 18, 62; 4/48, 116, 171; 6/12-24, 94, 100-103, 106; 10/18; 17/22, 39, 42, 111; 19/35; 20/8; 21/22, 25; 22/31, 34; 23/91, 92; 25/2; 27/58-64; 28/68, 70-72, 88; 37/4, 5; 39/4-6, 64-67; 40/3, 66; 41/6; 44/8; 47/19; 59/22-24; 112/1-4.
Allah’ın cemâlini görmek: 6/103; 75/23; 83/15.
Allah’ın dînen izin vermediği konularda hüküm koymak: 5/50; 42/21.
Allah’ın dostları: 2/257; 3/68, 122; 4/146; 5/55-56; 6/127; 10/62-64; 22/78; 34/41; 42/31; 45/19; 66/4.
Allah’ın emirleri: 2/83; 6/151-153; 7/33; 49/9-12; 74/3-7.
Allah’ın gazabı: 8/16; 24/9; 40/10; 47/28.
Allah’ın görünmeyen orduları: 33/9; 48/4, 7.
Allah’ın hâlikıyyetine ‘evet’ hüküm ve hâkimiyetine ‘hayır’ diyenler: 10/31; 23/84-89.
Allah’ın haram kıldığı şeyler: 6/151.
Allah’ın has kullarının vasıfları: 25/63-77.
Allah’ın helâk edip yok ettiği şeyler: 3/117, 127; 6/6, 45; 7/72, 137; 10/13, 15/4; 16/45; 17/7, 16, 17, 68; 19/74; 21/9, 11; 25/36-39; 26/172; 28/43, 81, 82; 29/40; 34/9, 19; 36/31; 46/27-28; 50/36; 53/51-54; 67/16.
Allah’ın hidâyeti: 74/31; 87/3; 92/12.
Allah’ın hüküm ve hâkimiyetini reddedenler: 4/60-61; 5/44-45, 47, 49.
Allah’ın hükümlerinden saptıranlara tâbi olanlar: 2/165-167; 4/97; 7/38; 33/67-68.
Allah’ın hükümlerini beğenmeyenler ve onları kaldıranlar: 4/14; 47/9; 58/5, 20, 22.
Allah’ın ilmi her şeyi kuşatmıştır: 2/255; 40/7.
Allah’ın ilmi yazmakla bitmez: 18/109; 31/27.
Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler: 5/44-45, 47-48.
Allah’ın insana değer vermesi: 25/77.
Allah’ın insana yakınlığı: 50/16; 56/84-85.
Allah’ın insanlara lütuf ve ikrâmı: 2/22; 4/95-99, 113; 16/66-69, 71-72, 78-81; 17/11-12, 66-67, 70; 20/53-54; 22/63, 65; 23/18-22; 21.
Allah’ın insanlara müsâmahası: 16/61; 35/45.
Allah’ın ipine sarılmak: 3/103.
Allah’ın isimlerinin en güzel olduğu: 7/180; 17/110; 20/8; 59/24.
Allah’ın Kitabı ile hükmetmek: 2/105.
Allah’ın Kitabı’ndan başkasını hakem yapmamak: 6/114.
Allah’ın lâneti: 2/88-89, 159, 161-162; 3/61, 86-88; 4/46-47, 52, 93, 118, 155-157; 5/12-13, 60, 64; 7/44; 11/18; 13/25; 15/34-35; 33/57, 61-62; 47/23; 48/6.
Allah’ın lütfu: 4/31.
Allah’ın mağfireti ve azâbı: 15/49-50.
Allah’ın mağfiretinin genişliği: 4/116; 7/156; 18/58; 40/7-9; 53/31-32.
Allah’ın mü’min mücâhidlere yardımı: 8/17, 26; 30/47.
Allah’ın mühlet vermesi: 68/45.
Allah’ın mülk ve hükmünde birliğine misal: 30/28.
Allah’ın nimetleri sayılamaz: 14/34; 16/18.
Allah’ın nûru: 24/35-36; 61/8.
Allah’ın peygamberlerden aldığı söz: 3/81-82; 33/7-8.
Allah’ın rahmetinden ümit kesmemek: 12/87; 39/53.
Allah’ın Resûlü’ne dünya ve âhirette yardımı: 22/15.
Allah’ın Resûlü’nü himâye etmesi: 93/1-11; 94/1-8.
Allah’ın rızâsı dışında dostluk olmayacağı: 2/165-167, 29/25.
Allah’ın rızâsı: 3/174.
Allah’ın sevdiği kimseler: 2/195, 222; 3/76, 134, 146, 148, 159; 5/13, 42, 93, 9/4, 7, 108; 11/90; 49/9; 60/8; 61/4.
Allah’ın sevdiği millet nasıl olmalı: 5/54-55.
Allah’ın sevmediği kimseler: 2/190, 276; 3/32, 57, 140; 4/36, 107; 5/64, 87; 6/141; 7/31, 55; 8/58; 16/23; 22/38; 28/76-77; 30/45; 31/18; 42/40; 57/23.
Allah’ın sevmediği şeyler: 2/205; 4/148.
Allah’ın sıfatları: (Birlik=Vahdâniyet): 2/163, 255; 3/2, 6, 18; 4/87, 171; 6/19, 102; 9/31; 11/14; 13/16, 30; 16/22, 51; 17/42, 43; 20/8, 98; 21/22, 25; 23/91, 116; 28/70, 88; 35/3; 37/4-5; 38/65, 66; 39/4-6; 40/3, 16, 62, 65; 41/6; 43/84; 44/8; 59/22, 23; 64/13; 73/9; 112/1. (Dilediğini yapması=İrâde): 2/ 253; 3/26, 40; 5/1; 11/107; 14/27; 22/14, 18; 24/45; 28/68; 35/1; 85/16. (Diri oluşu=Hayat): 2/255; 3/2; 20/111; 40/65.(Ebedîliği=Bekâ): 25/58; 28/88; 55/26; 57/3. (Ezelîliği =Kıdem): 57/3. (Her şeyi bilmesi =İlim): 2/29, 33, 231, 255, 282; 3/29; 5/7, 99; 6/3, 59, 73; 11/5; 13/8-10; 14/38; 16/19, 23; 20/7, 98; 21/110; 22/70, 76; 23/92; 28/69; 29/45, 52; 31/23, 34; 32/6; 34/2; 35/38; 39/7, 46; 40/19; 41/47; 42/12, 24-25; 57/3, 4, 6; 58/7; 59/22; 64/4, 11, 18; 67/13-14. (Her şeyi görmesi=Basar): 2/96, 110, 233, 237; 3/15, 20; 4/58, 134; 17/1, 17, 30, 96; 22/61, 75; 34/11; 35/31, 45; 40/20, 44, 56; 42/11, 27; 57/4; 58/1; 67/19; 84/15. (Her şeye gücünün yetmesi=Kudret): 2/20, 106, 109, 148, 259, 284; 3/26, 29, 189; 4/133, 149; 5/17, 19, 40, 120; 6/17, 37, 65; 8/41; 9/39; 11/4; 16/70, 77; 17/99; 22/6, 39; 23/18; 24/45; 25/54; 29/20; 30/54; 35/1, 36/81; 42/9, 50; 48/21; 57/2; 59/6; 65/12; 66/8; 67/1; 75/4, 40; 77/23; 86/8. (Her şeyi işitmesi=Semî’): 2/127, 137, 181, 224, 227, 244, 256; 3/34, 35, 38, 121; 4/58, 134, 148; 6/13, 115; 7/200; 8/61; 10/65; 12/34; 14/39; 21/4; 24/21, 60; 26/220; 29/5, 60; 34/50; 40/20, 56; 41/36; 42/11; 58/1.(Konuşması, söz söylemesi=Kelâm): 2/36; 4/ 164; 6/115; 18/27, (Varlığı=Vücûd):6/75-79; 27/59-64; 28/71-73; 29/61, 63; 57/3; 67/19, 30. (Yaratıcı oluşu=Hâ-lık): 2/28, 29; 3/47; 5/17; 6/73, 95, 101, 102; 7/54; 13/16; 15/86; 17/99; 24/45; 28/68; 30/27, 40, 54; 32/7; 35/1; 36/81; 39/62; 40/62; 42/49; 54/49, 50; 56/57-59, 63-65; 59/24; 64/2.(Hiçbir şeye benzemeyişi): 2/22; 6/101; 19/65; 42/11; 112/4.
Allah’ın sünneti (kanunu)nun hiçbir zaman değişmediği: 17/77; 33/38 62; 35/43; 40/84; 48/23.
Allah’ın varlığı: 6/73; 13/2-4; 22/18; 29/61; 63; 64/1-4; 67/19, 30; 87/1-5.
Allah’ın varlığını kabul ettiği halde insanları yine putlarıyla korkutanlar: 39/36, 39.
Allah’ın varlığının delilleri: 12/105; 13/2-5; 16/10-17, 65-69; 22/5; 36/31-43; 41/37, 39, 53; 42/29, 32-33; 45/3-6; 56/58-73; 88/17-20.
Allah’ın yarattıklarında uyumsuzluk olmayışı: 67/3-4.
Allah’ın yardımı: 6/63-64; 9/25-26; 110/1-3.
Allah’ın yardımına lâyık olanlar: 22/40-41.
Allah’ın zikrinden alıkoyanlar: 63/9; 24/37.
Allah’dan ancak âlimler hakkıyla korkar: 35/28.
Allah’dan başka boyun eğdiklerinin adı anıldıkça sevinenler: 39/45.
Allah’dan başkasına rablık verme ve kulluk: 1/5; 9/31; 10/31-32.
Allah’dan başkasına sığınıp ondan güç almak ve onları ilâh edinmek: 46/5; 19/81.
Allah’dan başkasının bilgisi sınırlıdır: 2/30-33, 255; 12/76; 31/34.
Allah’dan başkasının bilmediği beş şey: 31/34.
Allah’dan hükmü daha güzel kimdir?: 5/50.
Allah’dan ilim istemek: 20/114.
Allah’dan korkmayıp insanlardan korkanlar: 4/108; 11/92.
Allah’dan korkup günah işlemeyenlere dört cennet: 55/46-78.
Amel defteri arkalarından verilenler: 84/10-15.
Amel defteri sağdan verilenler: 17/71; 56/8; 69/19-24; 84/7-9; 90/18
Amel defteri soldan verilenler: 56/9; 69/25-37; 83/6-10; 84/10-15; 90/19
Amel defteri: 17/13-14, 71; 21/47; 39/69; 45/28-29; 78/29, 40; 81/10.
Amel terazisi: 7/8-9; 21/47; 23/102, 103; 101/6-9.
Amelleri dünyada da âhirette de boşa gidenler: 9/69; 11/15-16, 18-22; 16/104-109; 22/11; 27/4-5; 41/22-23; 45/27.
Amellerin karşılığı (Cezâ): 6/164; 20/74-76; 22/50, 51; 40/58; 90/18, 19; 91/9-10.
Amelsiz ilim: 62/5.
Amelsiz iman: 6/158.
Âmenerresûlü: 2/285-286
Ana-baba (ebeveyn): 14/41; 18/80; 19/14; 27/19; 29/8; 46/15,17.
Ana-babaya mîras hakkında vasiyet: 2/180; 4/7, 11-12, 33.
Ana-babaya alçak gönüllü davranmak: 17/24.
Ana-babaya itaat ve iyilik: 6/151; 17/23-25; 29/8; 31/14; 46/15.
Ana-babaya ne zaman itaat edilmez: 29/8; 31/15.
Anaya babaya “öf” demek: 17/23; 46/17.
Antlaşmalar ve şartlarına riâyet etmek: 4/90; 8/56-58; 9/1-13.
Anne ve babasının Allah’a dâvetini reddedenler: 46/17-18.
Arabuluculuk: 2/182; 4/35, 114; 49/9-10.
Aracı olmadan Allah’a teslimiyet: 29/46.
Arafat: 2/198-199.
Arkadaş çeşitleri: (İyi): 4/69; (Kötü): 37/51; 41/25; (Şeytan): 4/38,119 43/36-38; 50/23-27.
Arş: 7/54; 9/129; 11/7; 17/42; 21/22; 23/86, 116; 39/75; 40/7, 15; 43/82; 57/4; 81/20.
Arş’a Allah’ın hükümrân olması: 13/2; 20/5; 25/59; 32/4; 57/4.
Arş’ı yüklenen melekler: 40/7; 69/17.
Arş’ın sâhibi Allah’tır: 27/26; 85/15.
Arzularını putlaştıranlar: bk. Hevâ ve heves.
Ashâb-ı Kehf: 18/9-29.
Ashâb-ı kirâm: 8/72, 74; 9/100, 117; 33/6; 59/8-9; 60/10.
Ashâb-ı kirâm’ın genel özellikleri: 48/29.
Ashâb-ı Uhdûd (hendek sâhipleri): 85/4-10.
Âsî: 87/11-13; 92/15,16
Aslî (tabiî) görünüm ve özelliklerini değiştirenler: 4/119, 121 ve dipnot.
Atalar dîni: 2/170; 5/104; 7/28; 10/78; 21/52-54; 26/70-77; 31/21; 43/22-23.
Ateist (dehrîler): 45/24.
Atlar ve at beslemek: 8/60; 38/31-33.
Av ve avcılık: 5/1-2, 4, 94-96; 16/14; 35/12.
Ay belirli bir vakte kadar seyreder: 13/2.
Ay ışığını güneşten alır: 10/5; 91/2.
Âyete’l-Kürsî: 2/255.
Âyetleri geçersiz sayanlar: 22/51; 34/5.
Âyetleri satmamak: 2/41.
Ayın yaratıcısı: 7/54; 10/5; 21/33.
Ayın yaratılışı: 25/61; 71/16.
Azâbı satın almış kimseler: 2/175.
Azâbın umûma gelmesi: 8/25.
Azaptan kurtulamama: 5/36; 11/68; 70/11-15.
Âzâların kıyâmette şâhitlik edeceği: 24/24; 36/65; 41/20-22.
Azaptan kurtaracak ticaret: 61/10-12.
Âzer (İbrahim’in (a.s.) babası): 6/74.
Azgınlık: 7/33, 74-77; 9/47; 10/22-23; 13/25.
Azığın hayırlısı takvâdır: 2/197.
Azrail (a.s.) eceli gelenlerin ruhlarını alır: 6/61; 79/1, 4-5.
Azrail: 32/11.
B
Babanın oğluna vermesi gereken nasihatler: 31/13-19.
Bâbil şehri: 2/102.
Bakara (inek) kıssası: 2/67-73.
Bâkî kalacak ameller işlemek: 18/46.
Bal şifâdır: 16/68-69.
Barış ve savaş: 8/61-63; 49/9; 60/8-9.
Basîret: 3/13; 6/104; 7/203; 10/43; 12/108-109; 24/43-44; 38/45-47; 45/20; 50/4-11.
Başa kakmak: 2/262, 264; 26/22; 49/17; 64/14; 74/6.
Başak rüyâsı ve tâbiri: 12/43-49.
Başı daralınca Allah diyenler: 10/22, 29/65; 31/32.
Başıboş yaratılmadık: 75/36.
Başkalarının yanına ve eve girme âdâbı: 24/58, 59, 61.
Başkasının elindekine göz dikmek: 20/131.
Baş örtüsü: 24/31.
Batıl olan her şeyin Hakk’ın karşısında olduğu: 22/62.
Batıl ve yanlış inançlar: 2/177, 189; 5/103.
Bayram namazı: 108/2.
Bedbaht insanlar: 11/105-107; 91/11-12.
Bedir gazvesi: 3/12-13, 121-127, 173-174; 8/5-12, 19, 42-44, 67-71.
Bel’am ve tipleri: 7/175-176.
Bereketin başakla temsili: 2/261.
Berzah (denizde): 25/53; 55/20. (engel): 23/100; 55/20. (kabirde): 23/100 dipnotu.
Beş vakit namaz: 11/114; 17/78-79; 30/17-18.
Bey’at (devlet reisine itaat sözü): 4/59 ve dipnotu, 83; 48/10, 18; 60/12.
Beyt-i Haram: 5/2; 106/3.
Beyt-i Ma’mûr: 52/4.
Beytullah: bk. Mescid-i Haram.
Bildiğini öğretmenin gerekliliği: 2/129, 151, 159, 174; 9/122; 80/1-4.
Bilmeden hüküm vermekten sakınmak: 6/119, 144; 22/8; 31/20; 40/83.
Bilmediği şey üzerinde ısrar etmemek: 3/66; 17/36.
Binek duası: 43/13-14.
Binek ve binit: 16/8.
Bir canı kurtarmak: 5/32.
Bir yere girerken izin istemek: 24/28.
Birden fazla kadınla evlenmek: 4/3-4, 129; 33/50.
Bire kul olanla bir çoğuna köle olanın durumu: 39/29.
Birlik ve beraberlik: 3/28, 103-105; 8/46, 61-63; 9/107; 30/32; 42/13, 46; 49/9-10.
Bol nimetle azanlar: 6/44; 13/26; 28/58.
Borç vermek: 2/245; 5/12; 57/11, 18; 64/17; 73/20.
Borçlu-alacaklı ilişkileri: 2/282-283.
Borçluya alacağını bağışlamak: 2/280-281.
Boş laf (lakırdı) edenler: 31/6; 74/45.
Boş vakti değerlendirmek: 94/4-8.
Boş yere yaratılmadık: 6/73; 15/16; 21/16; 44/38; 67/2-5.
Boşanan eşlerin çocuklarının bakımı: 2/233; 65/6-7.
Boşanılacak kadına eziyet etmemek: 2/231; 66/1-6.
Boşanma ve usûlleri: 2/226-237, 241; 4/20, 21, 130; 33/28, 29, 49, 52; 58/3-4; 65/1-7; 66/5.
Bozgunculuk çıkaranlar: 2/11-12, 204-206; 5/64; 11/85; 13/25.
Böbürlenmek: 4/36; 11/10; 31/18; 57/23; 102/1-5.
Buzağıya tapma: 2/54, 92, 93; 4/153; 7/148, 152, 155; 20/88-91.
Bütün şeriatlarda geçerli olan on emir: 6/151-153.
Büyü ve büyücüler: 2/102; 5/110; 6/7; 7/109-120; 10/2, 76-81; 11/7; 17/47, 101; 20/57, 58, 63, 66, 69-73; 21/3; 25/8; 26/34, 35, 37, 46, 49, 153, 185; 27/13; 28/36; 34/43; 37/15; 40/24; 43/30, 49; 46/7; 51/39, 52; 52/15; 54/2; 61/6; 74/24.
Büyük günahlardan kaçınma: 4/31; 42/37; 53/32.
Büyük Hac (Hacc-ı Ekber): 9/3.
Büyüklük Taslamak (Kibir): 2/34, 87; 4/36, 172-173; 6/93; 7/13, 40, 48, 75-76, 88, 133, 146, 206; 9/25; 10/75; 14/21; 16/22-23, 29; 21/19; 23/46, 67; 25/21; 28/39; 31/7, 18; 32/15; 34/31-33; 35/43; 37/35; 38/74-75; 39/60; 40/27, 35, 47, 48, 56, 60, 76; 41/15, 38; 45/8, 31; 46/10, 20; 57/23; 63/5; 71/7; 74/23.
Büyüklük taslayan yöneticiler ve onlara uyanlar: 2/166, 167; 7/38; 14/21; 16/25; 33/67; 34/33-34; 40/47-48.
C
Câhiliye âdetleri: 5/50, 103; 6/136, 140; 8/35; 81/8.
Câhiliye devri: 3/154; 5/50; 7/138; 33/33; 48/26;
Cahiller: 2/67; 6/35; 7/199; 11/29-46; 12/33; 25/63; 28/55; 39/64; 46/23; 51/11.
Cahillikten tevbe edenler: 16/119.
Câlût: 2/249- 251.
Câmilerin imârı: bk. Mescidler.
Câsusluk: 49/6, 12; 60/10.
Cebrail (a.s.): 2/87, 97-98; 5/110; 16/102; 26/193; 53/5; 66/4; 70/4; 78/38; 81/19-20, 23; 97/4.
Cehâlet: 2/67; 6/54; 7/199; 12/89; 16/119; 33/72.
Cehennem ehli: 7/38-41, 44-53; 10/27-30; 11/18-22, 24, 105-107; 20/74; 37/62-73; 39/8, 71-72; 40/43; 41/29; 44/43-50; 64/10; 67/6-11; 80/40-42; 88/2-7.
Cehennem insanlar ve cinlerle dolacaktır: 11/119; 32/13.
Cehennemde ölüm ve hayat yoktur: 20/74; 87/12-13.
Cehennemde pişmanlık: 5/37; 26/94-102; 33/66-68; 39/71-72; 43/38-39, 77-78; 89/23-24.
Cehennemin dehşeti: 67/6-8; 74/26- 31.
Cehennemin genişliği: 50/30.
Cehennemin yakıtları: 2/24; 3/10; 21/98; 66/6.
Cehennemin yedi kapısı: 15/44.
Cehennemliklere demirden topuzlar, zincirler ve halkalar: 22/19-22; 34/33; 40/71-72; 76/4.
Cehennemliklerin ceza ve azapları: 5/36-37; 18/29; 32/20; 37/62-73; 38/55-64; 44/43- 49; 70/11-18.
Cehennemliklerin içecekleri: 14/16-17; 18/29; 37/67; 56/42, 54-55; 78/24-25; 88/5.
Cenâze namazı: 9/84.
Cennet ehli: 7/42-44, 46-50; 10/26; 11/23, 24, 105, 108; 15/45; 16/32; 22/23; 37/40-63; 39/73, 74; 41/30-32; 43/68-73; 44/51-57; 46/13-16; 76/5-22; 80/38, 39; 88/8-16.
Cennet ırmakları: 47/15.
Cennet içecekleri: 37/45-47; 52/23; 56/18-19; 76/5-6, 15-18; 78/34; 83/25-28; 88/12, 14.
Cennet için koşuşmak: 3/133; 57/21.
Cennet ve Cehennemde ebedî kalmak: 2/80-82; 3/24-25; 6/126-129; 11/106-108; 31/6-9; 33/64-65; 41/28-32; 43/67-78.
Cennete girmeleri haram olanlar: 5/72.
Cennete, yahudiler yalnız biz, hıristiyanlar da yalnız biz gireceğiz dediler: 2/111.
Cennetin kısımları: (Adn): 9/72; 13/23; 16/31; 18/31; 19/61; 20/76; 35/33; 38/50; 40/8; 61/12; 98/8. (Firdevs): 18/107; 23/11. (Me’vâ): 32/19; 53/13-15. (Na’îm): 22/56; 26/85; 37/40-44; 56/12, 89; 82/13.
Cennetin vasıfları: 13/35.
Cennetliklerin cehennemliklere seslenişi: 7/44-50.
Cennetliklerin mükâfatları: 18/30-31, 107-108; 19/60-63; 20/75-76; 22/23; 25/75-76; 37/41-49; 38/49-54; 43/68-73; 44/51-57; 52/17-28; 55/46-78; 76/11-22.
Cezada misilleme ve adâlet: 16/126; 22/60; 42/40-43.
Cezâlar: 4/15-16; 5/33-34, 38.
Cibrîl: bk. Cebrail.
Cibt (putlaştırılanlar): 4/51 ve dipnotu.
Cihad için sabır: 3/200.
Cihad: 2/190, 194, 216-218, 246; 3/146-147, 157, 195, 200; 4/71, 74-77, 84, 89, 95-96, 101-104; 8/15-16, 39, 42, 45, 60-67, 72; 9/12, 14, 16, 19-29, 38-47, 73, 81, 83, 86, 88, 91-94, 106-107, 111, 121-123; 22/39-40, 78; 25/52; 47/4, 7, 20, 35; 48/16-17, 22, 25; 49/9, 15; 60/8-11; 61/4, 11; 66/9; 73/20.
Cihaddan kaçanlar: 9/81, 86-87, 90, 93-96.
Cimriliği emredenler: 57/24.
Cimrilik: 2/195; 3/180; 4/37; 9/34, 35, 67, 76; 17/29, 100; 25/67; 33/19; 47/37-38; 57/24; 59/9; 64/16; 70/17-21; 92/5-11; 100/6-8; 104/2-3; 107/3.
Cinler ateşten yaratılmıştır: 55/15.
Cinler gaybı bilmezler: 34/14.
Cinler: 6/100, 128; 7/38; 11/119; 15/27; 41/25; 46/18; 51/56; 55/15, 33, 39; 114/6.
Cinlerin Peygamberimiz’e iman etmesi: 46/29-32; 72/1-19.
Cinsî münâsebet âdâbı: 2/222-223 ve dipnotları.
Cinsî sapıklar: 26/165-175; 27/54-55; 29/29-34.
Cömertlik örneği nesil: 59/9.
Cömertlik: 2/268; 17/29; 92/5, 17-18.
Cûdî dağı: 11/44.
Cuma ezanı, namazı ve önemi: 62/9-11.
Cuma günü ezan okunduğunda alışverişi bırakmak: 62/9.
Cumartesi: 2/65; 4/47, 154; 7/163 ve dipnotu; 16/124.
Ç
Çalışmak: 4/32; 28/77; 53/39-41; 76/22.
Çalışmaları makbul olanlar: 17/19.
Çekiştirme: 49/12; 68/11; 104/1.
Çevresel (ekolojik) denge: 15/19, 21; 30/7-9, 41; 54/49.
Çocuğun memeden kesilmesi: 2/233; 31/14; 46/15.
Çocuk sevgisi: 3/14; 34/37.
Çocuk ve çocuk yetiştirme: 2/223; 8/28; 64/14-15; 66/6.
Çocukları öldürmemek: 6/137, 151; 17/31.
Çocukların anne babalarının yatak odalarına girmeyecekleri vakitler: 24/58.
Çocukların hayırlı olması için dua: 2/128-129; 3/38-41; 7/189; 14/40; 25/74; 46/15.
Çoğunluğa uymanın saptırması: 6/116 ve dipnotu.
Çok soru sormamak: 5/101-102.
D
Dâbbetü’l-Arz: 27/82.
Dağların hareket edişi: 27/88.
Dağların yaratılışı: 13/3; 15/19; 16/15; 21/31; 27/61; 31/10; 41/10; 50/7; 77/27.
Darb-ı mesel (temsîlî anlatım): 2/17, 19-20, 26, 171, 261, 264; 6/122; 7/176; 10/24; 11/24; 13/14, 16-17; 14/24-26; 16/75-76, 112; 18/32-47; 22/73; 24/35, 39-41; 29/43; 30/28; 35/19-22; 36/13-28; 39/29; 40/58; 43/17; 59/21; 66/10, 11.
Darlıkta ve bollukta Allah için sarf etmek: 3/134, 180; 9/79; 25/67; 59/9; 76/8.
Dâvet metodu: 16/125.
Davud (a.s.): 2/249-251; 4/163; 5/78; 6/84; 17/55; 21/78-80; 27/15-16; 34/10-11,13; 38/17-26, 30.
Davud’un demiri kullanması: 34/10-11.
Dehrîler: 45/24.
Delâleti (sapıklığı) satın alanlar: 2/16.
Demir: 17/49-51; 18/96; 22/21; 34/10, 33; 40/71; 57/25.
Deniz ürünlerini avlamak ve yemek: 5/96.
Denizcilik: 10/22; 17/66; 31/31; 43/12-13.
Devlet başkanının işlerinde istişâre etmesi gerektiği: 27/29-34; 42/38.
Devlet bütçesine ihânet etmek: 3/161.
Devlet idâresi ve insanın halîfe olarak yaratılması: 2/30; 4/59, 83; 6/165; 10/14; 20/29; 24/55, 62; 28/34; 35/39; 38/26; 59/7; 60/12; 64/16.
Din (hesap-cezâ) günü: 1/3; 15/35; 26/82; 37/20; 38/78; 51/12; 56/56; 70/26; 74/46; 82/9, 15-19; 83/11.
Din adına din düşmanlığı yapanlar: 7/175-176.
Din Allah’ın oluncaya kadar savaşmak: 8/39.
Din duygusu olan ve olmayanlar: 2/204-207.
Din kardeşliğinin gerektirdiği ahlâkî vazifeler: 49/9-12.
Dinde doğruluk-eğrilik: 3/161; 9/7; 11/112; 42/15.
Dinde ihlâs (içten ve samimiyetle bağlanma): 7/26; 10/22; 29/65; 31/32; 39/2, 11; 40/14, 65; 98/5.
Dinde kardeş olmanın şartı: 9/11 ve dipnotu.
Dinden dönenler (irtidad): 2/108, 217; 3/77, 86, 106, 177; 4/115, 137; 5/52-54; 16/106, 107, 112-113; 47/25-28, 32; 53/36-38; 60/11.
Din dışı davranan büyüklere uyanlar: 2/166, 167; 7/38, 53; 17/71; 33/67, 68; 34/35; 36/23; 37/20-35; 38/55-65.
Dine dil uzatıp saldıranlar: 9/12.
Dine girmede zorlama yoktur: 2/256; 10/99; 18/29 ve dipnotu
Dîni alaya alanlar dost edinilmez: 5/57.
Dîni bütünüyle benimsememek: 22/11.
Dîni parçalara ayırıp gruplaşanlar: 3/103; 6/159; 23/53; 30/32.
Dîni serbest yaşamak için arz geniştir: 4/100; 29/56; 39/10.
Dîni yalnız Allah’a has kılmak ve samimi olmak: 7/29; 10/22; 29/65; 31/32; 40/14, 65; 98/5; 12/24; 15/40-48; 37/128, 160, 169; 39/2.
Dînin İslâm olması ne demektir?: 3/19, 85; 6/114-117; 40/14.
Dînin kısıtlamasız Allah’ın olması: 7/29; 40/14, 65; 39/11, 15; 10/22; 29/65; 31/32; 98/5.
Dinlerini oyuncak ve eğlence yapanlar: 6/70-71; 7/51.
Dinsiz kadınla evlenmek: 2/221 ve dipnotu.
Diyet: 2/178; 4/92; 17/33.
Doğru söz: 4/9; 33/70; 78/38.
Doğru ve en üstün din İslâm’dır: 9/29, 33; 24/25; 48/28; 61/9; 98/5.
Doğru yolun ölçüsü: 6/153 ve dipnotu.
Doğruluk: 1/6; 2/213; 3/51, 101; 4/68; 175; 5/16; 6/39, 126, 153, 161; 7/16; 9/7; 10/25, 89; 11/56, 112; 15/41; 16/76, 121; 17/35; 19/36; 22/54, 67; 23/73; 24/46; 26/182; 33/70; 36/4; 37/118; 41/30; 42/15, 52; 43/43, 61, 64; 46/13, 30; 48/2, 20; 67/22; 72/16; 81/28; 92/12.
Doğru yolda olanlara, sapanlar zarar vermez: 5/105
Doğruya ancak Kur’an eriştirir: 42/52.
Doğular ve batılar: 7/137; 37/5; 55/17; 70/40.
Domuz etinin haramlığı: 2/173; 5/3; 6/145; 16/115.
Dost-dostluk: 60/7-9, 13; 70/10.
Dostun dosta hiçbir faydasının olmadığı gün: 43/67; 44/41; 45/10; 60/3; 70/8-14; 82/17-19; 86/9-10.
Dört büyük kitap: (bk. Kur’an, Tevrat, İncil ve Zebûr)
Dört kadınla evlenmek: 4/3, 129.
Dua âyetleri: 1/1-7; 2/127-129, 200-201, 285-286; 3/8-9, 16, 26-27, 53, 147, 191-194; 4/75, 77; 5/83, 114; 6/161-165; 7/23, 47, 54-56, 89, 126, 149, 151, 155-156; 10/85-86, 88; 11/47, 56; 12/101; 14/35-41, 44; 17/24, 80; 18/10; 20/25-28, 45-46, 114, 134-135; 21/87, 89, 112; 23/29, 94, 97-99, 106-107, 109, 118; 25/30, 65-66, 74-77; 26/50-51, 83-85, 87-89, 169; 27/19; 28/16, 21, 24, 47; 29/30; 30/17-19; 35/34; 37/100; 38/35, 41; 40/7-8; 46/15; 59/10; 60/4-5; 66/8; 71/28; 113/1-5; 114/1-6.
Dua yapma âdâbı: 7/55, 205; 13/14; 18/28; 20/7-8; 32/16.
Duaların kabulü: 2/186; 27/62; 40/60.
Dünürlük: 2/235.
Dünyanın döndüğü: 55/17; 37/5 ve dipnotları
Dünya hayatı âhiretin yanında geçici bir faydadan başka bir şey değildir: 13/26; 29/64; 40/39; 43/35; 57/20; 75/20-21; 79/46.
Dünya hayatı çer-çöpten ibâret bitki gibidir: 18/45; 57/20.
Dünya hayatı gâfillere, kâfirlere eğlencedir: 6/32; 29/64; 40/39; 47/36; 57/20.
Dünya hayatı ve aldatması: 2/212; 3/14; 6/32, 70, 130; 10/7, 24; 13/26; 14/3; 16/107; 18/28, 45, 46; 20/131; 28/60; 29/64; 30/7; 35/5; 40/39; 42/20; 43/32; 46/20; 47/36; 57/20.
Dünya hayatına aldanmak: 6/32; 29/64; 35/5; 47/36; 57/20.
Dünya hayatından başka hayat yok diyenler: 45/24.
Dünya hayatını âhirete tercih edenlerin durumu: 14/3; 79/37-39.
Dünya hayatının ziyneti: 4/134; 18/46.
Dünya nimeti ve âhiret sevabı: 3/145-148.
Dünya nimetleri ve geçici oldukları: 3/14; 7/31-33; 57/23.
Dünya-âhiret dengesi: 28/77.
Dünyada rûhen kör olanlar: 2/18, 171; 6/104; 10/43; 17/72; 18/100-101; 20/124-126; 47/20-23.
Dünyada sefâ süren inkârcılar: 46/20; 47/12.
Dünyada secdeye yanaşmayanlar: 68/42-43.
Dünyada ve âhirette büyük kurtuluş: 4/13; 6/16; 23/102; 40/8-9; 44/51-57; 45/30; 57/12; 64/9.
Dünyalıktan nasibini unutmamak: 28/77.
Dünyanın döndüğünü bildiren âyet: 27/88 ve dipnotu.
Dünyanın yaratılışı: 7/54; 25/59; 32/4; 41/9-12; 79/30 (elips şekli).
Dünyaperestlerden yüz çevirmek: 53/29.
Dünyayı isteyenler: 11/15, 16; 17/18; 42/20; 76/27.
Düşman milletlere karşı tutum: 3/28, 73-74.
Düşmanlara karşı hazırlanmak: 8/60.
Düşmanlara karşı kuvvet hazırlamak: 4/71; 8/60; 9/46; 21/80.
Düşmanlık nasıl dostluğa çevrilir?: 41/33-36.
Düşünüp ibret alınması gereken bazı olaylar: 10/5-6, 12; 12/7; 13/3-4; 16/11-13, 65-79; 23/21-30; 26/7-9; 29/14-15, 34-35; 30/19-25; 36/71-73; 38/27; 44/38-39; 45/4-5; 67/19; 86/5-8.
Düzenbazlık: 13/33-34.
E
Ebâbil kuşları: 105/1-5.
Ebû Bekir (r.a.): 9/40 ve sûre başındaki dipnot.
Ebû Leheb ve karısı: 111/1-5.
Ecel değişmez: 7/34; 10/49; 16/61; 23/43; 63/11.
Ecel ve ölüm muhakkaktır: 3/145; 6/2, 60; 11/110; 14/44; 22/47; 29/53; 35/45; 39/42; 40/67; 41/45; 71/4.
Eğlenceden ve ticaretten daha yararlı olan şey: 62/11.
Eğlenceleri din yapmak: 6/70; 7/51.
Eğlendirici âlet, yazı ve sözler: 31/6 ve dipnotları.
Ehl-i Beyt: 33/30-33.
Ehl-i Kitab İslâm’ı eğri gösterir: 3/99.
Ehl-i Kitab olanlar kâfir oldu: 5/17, 72, 73; 7/157, 158; 9/30.
Ehl-i Kitab ve kâfirleri dost edinmeyin: 5/51, 57.
Ehl-i Kitab: 2/105, 109, 111; 3/64-66, 69-72, 75, 78, 98-99, 110-113, 199; 4/123, 153, 159, 171; 5/15-19, 59, 65-77; 29/46; 33/26; 57/29; 59/2, 11; 98/1, 4-6.
Ehl-i Kitab’a dinde birlik çağrısı: 3/64; 29/46.
Ehl-i Kitab’a uymak kâfirliğe döndürür: 3/99, 100; 4/44.
Ehl-i Kitab’ın arzu ve isteklerine uymamak: 2/120, 145; 3/100, 105; 13/36-37; 42/15;
Ehl-i Kitab’ın imanı, inkârı ve İslâm’a göre ameli: 2/62, 90-91, 111, 112, 3/113-116; 5/69; 7/157-158; 22/16-17.
Ehl-i Kitab’ın kestiği: 5/5 ve dipnotu.
Ehl-i Kitab’dan alınan söz ve onların durumu: 3/187; 4/154-155; 5/14; 7/169.
Ehl-i Kitab’dan iyiler ve kötüler: 3/75, 113-116.
Ekini (geliri) mahvedenler: 2/205.
Ekolojik denge: bk. Çevresel denge.
Elçi (insanlara gönderilen görevli) melekler: 6/61; 7/36-37; 10/21; 11/69-83; 17/95; 19/17-21; 25/21-22; 29/31-34; 32/11; 35/1; 77/1; 43/80; 81/19-21.
Elest bezmi: 7/172-173.
Ellerin ve ayakların âhirette şehâdeti: 36/65; 41/20, 21.
Elyesa (a.s.): 6/86; 38/48.
Emânete ihânet: 3/161; 8/27; 33/72-73.
Emânete riâyet: 2/283; 3/75; 4/58; 23/8; 70/32.
Emâneti ehline vermek: 4/58
Emr-i mârûf: bk. İyiliği emretmek.
Emzirme ve emzirme süresi: 2/233; 4/23; 22/2; 28/7, 12; 31/14; 46/15; 65/6.
En üstün din İslâm’dır: 9/29, 33; 24/25; 48/28; 61/9; 98/5.
Ensâr: 8/72, 74; 9/100, 117; 59/9; 63/7.
Erkek ve erkek hakları: 2/187, 228, 233; 4/34.
Erkekler ailenin reisidir: 4/34 ve açıklaması.
Erkeklerin ve kadınların birbirleriyle alay etmemeleri: 49/11.
Esirler: 2/85; 4/24; 8/67, 70, 71; 47/4; 76/8.
Eski karı-kocanın tekrar evlenmeleri: 2/232.
Eşcinsellerin cezası: 7/80-84; 26/165-175; 27/54-57; 29/28-34.
Eşkiya: bk. Şakî.
Eşlerin anlaşmazlığı hâlinde hakem: 4/35.
Evlat edinme: 33/4; 5, 37; 28/9.
Evlenilmesi haram olan akraba kadınlar: 2/221; 4/22-24.
Evlenilmesi helal olan kadınlar: 5/5.
Evlenmek: 2/221, 228, 230, 232, 235; 4/3, 19, 22-26, 127; 5/5; 24/3, 32, 33, 60; 33/49, 50, 52, 53; 60/10.
Evlenmeye imkân bulamayanlar: 24/33.
Evlere girme âdâbı: 24/27-29.
Evliyâullah: 10/62-64.
Evsan: 22/30. bk. Put-sanem.
Eyke halkı: 15/78-79; 38/13-14; 26/176; 50/14.
Eyyüb (a.s.) : 4/163; 6/84; 21/83-84; 38/41-44.
Ezan ve onunla alay edenler: 5/58; 62/9.
Ezilenler ve ezenler: 2/87; 4/75, 97-99; 28/4-5; 34/31-33.
F
Fâcir: 80/42
Faiz malı artırmaz: 30/39.
Faiz yiyenlerin kabirden kalkışları: 2/275.
Faiz: 2/275, 276, 278, 279; 3/130; 4/161.
Fakir: 2/236; 4/6,135; 18/79.
Fakirlere yardım etmek: 2/177, 184, 215, 271, 273; 4/36; 5/89, 95; 9/60; 22/28, 36; 24/22, 32; 30/38; 51/19; 59/7-8; 70/24, 25; 90/14-16; 93/9-10;
Fakirlere yardım etmemek, onları doyurmamak: 47/38; 68/24; 69/34; 74/44; 89/18; 107/3.
Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin: 6/151.
Fakirlik ve yoksulluğun farkı: 9/60 ve dipnotu.
Fakirlik ve zenginlik ile imtihan: 2/155, 156; 11/15, 16; 17/18; 89/15, 16.
Fakirlik: 2/268; 4/8; 6/151; 9/28; 17/29-31; 59/7, 8.
Fal okları: 5/3, 90.
Falan kimse kurtardı demenin şirk olduğu: 39/8.
Falcılık, büyücülük ve sihirbazlık: 2/102; 5/3, 90; 113/1-4.
Fânîlik: 55/26.
Farz kılınan bazı hususlar: 2/178, 180, 183, 197, 216, 246; 4/11; 9/60; 24/1; 28/85.
Faydasız ilim: 62/5.
Faydasız meşgûliyetten yüz çevirmek: 23/3.
Fazîletli ve uygun davranmak: 2/219, 237; 16/126; 28/54.
Felâket ânında dua yapanlar: 6/63; 10/12, 22-23; 29/65-66; 30/33-34; 31/32.
Ferâiz: bk. Mîras.
Fesâdın karada ve denizde belirmesi: 30/41.
Fesat çıkaranların cezası: 2/59; 5/33; 6/48-49; 7/59-64; 11/77-83; 15/58-77; 21/74; 26/105-122; 27/54-58; 29/33-35; 32/20; 46/20, 35; 51/46.
Fesat/fitne çıkarmak, karışıklık/yolsuzluk yapmak: 2/11-12, 27, 30, 60, 205; 3/118, 167; 5/32-33, 64; 7/56, 74, 85-86, 103, 127, 142; 8/73; 9/47; 10/40, 81, 91; 11/85, 116; 12/73; 13/25; 16/88; 17/4; 18/94; 26/183; 28/83; 29/30, 36; 30/41.
Fetih: 5/52; 14/15; 48/1, 27, 57/10; 61/13; 110/1.
Fetvâ: 4/127, 176.
Feyy ve ganimetin paylaşılması: 59/6-9.
Fidye: 2/85, 184, 196; 6/70; 39/47; 47/4; 70/11-14.
Firavun nasıl ilâhlaştı: 28/38; 79/24.
Firavun sisteminin sonu: 28/40 ve dipnotu.
Firavun ve onun yolundan gidenler: 2/49; 3/11; 8/52, 54; 10/75; 11/97-98; 17/101-103; 69/9; 73/15-16.
Firavun ve taraftarlarının ibretlik boğuluşu: 2/50; 10/90-92; 43/55-56.
Firavun’un iman edenlere ceza uygulaması: 7/120-127; 17/103; 20/70-74; 26/47-49.
Firavun’un karısı: 66/11.
Firdevs cennetine vâris olanların vasıfları: 23/1-11.
Fitne (belâ ve imtihan): 2/102; 191, 217; 3/7; 4/91; 5/71; 8/25, 28, 39, 73; 9/47-49, 126; 33/14; 60/5; 64/15; 68/6.
Fitne ölümden beterdir: 2/217.
Fuhuş yapanların cezası: 4/15-16; 24/2-9.
G
Gâfil: 7/205; 10/92.
Gaflet: 7/146; 36/6; 67/20.
Ganimetler: 8/1, 6-10, 41, 69; 60/11.
Gasp (birinin malını zorla alma): 2/188; 4/29-31.
Gayb: bk. İnsan idrakini aşan bilgi sahası.
Gaybın anahtarları Allah yanındadır: 6/59; 31/34.
Gaybın sırlarını Allah ve Onun bildirdikleri bilir: 3/44; 11/49; 12/102; 72/26-28; 81/22-25.
Gece dinlenmek ve istirahat içindir: 10/67; 17/12; 25/47; 27/86; 28/73; 30/23; 40/61; 78/9-10.
Gece namazı: 17/79; 73/20.
Geçici menfaat: 4/94; 7/169; 9/42; 24/33.
Geçim (maîşet): 7/10; 15/20; 20/124; 28/57-58; 43/32; 78/11.
Geçimsizlik (karı-koca arasında): 2/227; 4/35, 128-130.
Gemiye binme duası: 11/41.
Gerçekten Rabbim Allah diyenlerin ölüm ânı: 41/30-32.
Gezegenler: 21/30; 41/9-12.
Gezip görmek ve yararları: 3/137; 6/6, 11; 12/109; 16/36; 22/46; 29/20; 30/9, 42; 35/44; 40/21, 82; 47/10.
Gıybet: 4/148; 49/12; 104/1.
Giyinmek: 7/31, 32.
Gök cisimlerinin durumları: bk. Kozmoğrafya.
Göklerin başlangıçta duman (gaz) hâlinde oluşu: 41/11.
Göklerin ve yerin altı günde yaratılışı: 7/54; 25/59; 32/4; 41/11-12.
Göklerin ve yerin tasarrufu Allah’a aittir: 2/107; 5/40; 9/116; 24/42; 39/63; 42/49; 43/85; 45/27; 48/14; 57/2-5; 85/9.
Göklerin yaratılışı: 6/101; 7/54; 10/3; 11/7; 13/2; 15/85; 16/3; 21/30, 32; 25/59; 31/10; 32/4; 41/11; 50/38; 51/47; 57/4; 65/12; 78/12; 79/28.
Göklerin yedi gök hâlinde yaratılışı: 2/29; 17/44; 23/17, 86; 41/12; 65/12; 67/3; 71/15; 78/12.
Gökyüzü âfetleri: 2/59; 7/162; 29/34.
Görgü kuralları: 33/53.
Gösteriş için harcama yapmak: 4/38-40.
Göz kaş işareti ile alay: 49/11; 104/1-2.
Gözlerin hâin bakışını Allah bilir: 40/19.
Gözü haramdan korumak: 24/30-31.
Gurur (aldanma): 4/120; 6/70; 28/78; 33/12; 40/4; 45/35; 57/14, 20; 67/20; 82/6.
Gusletmek: 4/43; 5/6.
Gülmek: 9/82; 11/71; 23/110; 27/19; 43/47; 53/43, 60; 83/29, 34.
Günah: 2/197, 203, 206, 217, 271, 276, 283; 3/11; 4/31; 6/120; 40/3, 55.
Günahı başkasının üzerine atmak: 4/112.
Günahınız bizim üzerimizdedir demek: 29/12, 13.
Günahkâr ve inkârcıya itaat etmemek: 4/59, 8/28; 76/24.
Günahkârların âhiretteki pişmanlıkları: 23/99-100; 32/12; 78/40.
Günahkârların sonu ve helâki: 7/84; 27/69; 44/40-50; 45/31; 77/16-18.
Günahların hissedârları: 42/21 ve dipnotu.
Günahta yarış yapma: 5/62.
Günahtan korkanlara dört cennet: 55/46, 62.
Gündüz çalışmak içindir: 10/67; 17/12; 25/47; 27/86; 28/73; 30/23; 40/61; 78/11.
Güneşin hareketi: 21/33; 36/38-40.
Güneşin vaktin bilinmesi için yaratılması: 6/96.
Güneşin yaratılışı: 25/61; 71/16; 78/13.
Güzel söz: 39/18; 41/33; 47/21.
H
Hâbil ve Kâbil: 5/27-32.
Hac mevsiminde ticaret yapmak: 2/198.
Hac ve Umre: 2/158, 189, 196-200, 203; 5/1-2, 94-96; 22/25-30.
Hacc-ı ekber: 9/3.
Haccın âdâbı: 5/1-2.
Hacı: 9/19.
Hacılara su sağlamak (sikâye): 9/19.
Hadd: bk. Cezâlar.
Hahamlar: 9/31, 34.
Hâinlik ve hâinlere taraf olmak: 4/105, 107, 109; 5/13; 12/52; 22/38; 40/19; 66/10.
Hak-batıl: 2/42; 7/118: 13/17; 17/81; 18/56; 22/62; 31/30; 34/49; 40/5; 42/24; 48/28; 61/9.
Hakem ve hüküm: 4/35, 65.
Hakka dâvet: 2/139, 258; 3/20, 61; 4/107; 6/2, 25; 7/171; 21/51-73; 26/69- 89; 29/46; 31/20; 40/35; 17/53.
Hakkı batılla karıştırmak ve gizlemek: 2/42; 40/4.
Hakkın batıldan ayrıldığı gün: 44/40.
Haksız isyan: 7/33.
Halîfe: bk. İnsanın halîfe olarak yaratılması.
Halkı ıslah etme görevi: 3/110, 114; 4/114; 11/116-117.
Hâmân (Firavun’un veziri): 28/6, 38; 29/39; 40/23-24, 36.
Hamd âyetleri: 1/1-7; 2/30; 6/1, 45; 7/41; 10/10; 13/13; 14/39; 15/98-99; 16/75; 17/44, 52, 111; 18/1-4; 20/130; 23/28; 25/58; 27/15, 59, 93; 29/63; 30/18; 31/25; 32/15; 34/1; 35/1, 34; 37/180-182; 39/29, 74-75; 40/7, 55, 65; 42/5; 45/36-37; 50/39-40; 52/48-49; 64/1; 110/3.
Hamd dünya ve âhirette yalnız Allah’a aittir: 34/1; 39/75.
Hanımların bey’atı: 60/12.
Hanîflik, İbrahim’in (a.s.) dosdoğru olan dînidir: 2/135; 3/67; 4/125; 6/79, 161; 16/120-123; 30/30; 98/5.
Haram aylar: 2/194, 217; 5/2; 9/1-5, 36-37.
Haram aylarda savaş: 2/194, 217; 5/2; 9/5, 36, 37.
Haram yiyecek ve içecekler: 2/173, 219; 5/3, 90; 6/121, 138, 145; 7/157; 16/67, 115; 22/30.
Harama bakmaktan korunmak: 24/30.
Haramlar ve haram kılma yetkisi: 2/85, 173, 275; 4/23-24, 160; 5/2-3, 26, 87; 6/119, 138-139, 143, 148; 7/32-33, 50, 157; 9/5, 37; 16/35, 115; 17/33; 24/3; 25/68; 66/1.
Harcamada orta yol: 17/29; 25/67.
Harp: bk. Savaş.
Harun (a.s.): 2/248; 4/163; 6/84; 7/122, 142; 10/75; 19/28, 53; 20/29-35, 70, 92-94; 21/48; 23/45; 25/35-36; 26/13, 48; 28/34; 37/114-120.
Hârût ve Mârût: 2/102.
Haset: 2/109; 4/54; 68/51; 113/1-5.
Haşr (Kıyâmet gününde insanların Allah’ın huzûruna toplanması): 6/94, 134; 15/85; 16/84-89; 17/71; 18/48; 20/15; 21/104; 22/7; 29/5; 30/43; 34/3; 39/69; 40/59; 42/7; 46/3; 69/1-3; 77/1-7; 78/39.
Havâriler: 3/52-53; 5/111-113; 57/27; 61/14.
Hayâ: 28/24-25.
Hayat, Allah ve Rasûlü’nün dâvetine uymaktır: 8/24.
Hayat bu dünyadan ibârettir diyenler: 6/29; 44/35-40; 45/24-26.
Hayat imtihandır: 3/153; 11/7; 47/31.
Hayat mücâdelesi: 84/6; 90/4-5.
Hayata saygı: 4/92, 93; 17/33; 25/68.
Hayber kalesinin fethi müjdesi: 48/1, 15, 19-20.
Hayır (iyilik) Allah’ın elindedir: 3/26.
Hayır ve şer Allah’dandır: 3/180; 10/11, 107; 16/53-54; 17/11; 48/11;
Hayır ve şerrin yaratılması ve yapılması: 4/79.
Hayır yolunda harcamak: 2/254.
Hayırda önde gidenler ve mükâfatları: 35/32; 56/10-26, 88-89.
Hayırda yarış: 2/148; 5/48; 57/21; 23/57-61.
Hayırlı ümmet: 2/143; 3/104, 110.
Hayız ve hükmü: 2/222.
Hayra (hakka, iyiliğe) dâvet: 3/104, 110.
Hayra (hakka, iyiliğe) engel olanların özellikleri: 68/8-16; 50/24-26.
Hayvan gibi, hatta onlardan daha aşağı olan insanlar: 2/171; 7/176, 179; 8/22; 25/44; 95/5.
Hayvanlara benzeyenler: 7/179; 47/12.
Hediyeyi fazlasını beklemek için vermek fâizdir: 30/39 ve dipnotu.
Helal ve temiz olanlardan yiyin: 2/168, 172; 5/4-5, 87-88; 8/69; 16/67, 114-116.
Helaller haram sayılmaz: 5/87-88.
Hendek gazvesi: 33/9-27.
Hepiniz İslâm’a girin: 2/208.
Her ülkeye, her millete bir peygamber gönderilmiştir: 16/36; 17/15; 28/59.
Her ümmetin bir eceli vardır: 7/34; 10/49; 15/4-5; 17/58.
Herkes âhirete ne hazırladığına baksın: 22/77; 59/18.
Herkes Allah’a muhtaçtır: 35/15; 47/38.
Herkes kendi günahından sorumludur: 35/18.
Herkese kazandığının karşılığı eksiksiz verilir: 2/123, 281; 3/182; 4/111, 112, 123; 6/160; 9/115; 17/15, 34, 36; 30/41; 31/33; 33/15; 39/7; 42/15, 30; 45/15, 22; 46/19; 52/16, 21; 53/31; 62/7; 66/7; 74/38; 99/7-8.
Herkesin geçimi farklı takdir edilmiştir: 16/71; 43/32.
Herkesin yaptığı kendinedir: 2/134, 141; 28/55; 29/12-13; 35/18; 42/15; 109/1-6.
Her şey Allah’ı tesbih eder: 59/1.
Her şey insanlar içindir: 13/2; 14/32, 33, 34; 16/12, 14; 22/36,37, 65; 31/20, 29; 35/13; 39/5; 43/13; 45/12, 13.
Hesap: 21/1, 47; 37/24; 38/16, 53; 78/27; 84/8; 88/2-7, 8-11, 26; 99/6-8.
Hevâ ve hevese (nefsin arzu ve isteklerine) uymak: 2/78; 4/135; 5/48-49, 70, 77; 6/71, 119, 150; 7/175-176; 20/15-16; 23/71; 25/43-44; 28/49-50; 30/28-29; 45/18, 23; 47/14, 16; 53/2-5, 23; 54/2-4; 79/40-41.
Hevâ ve hevesini putlaştıranlar: 7/176; 25/43; 45/23.
Heykeller: 34/13.
Heykel putlar etrafında birleşenler: 29/25.
Hıfz-korunma âyetleri: 2/238, 255; 5/44, 89; 6/61, 104, 107; 11/57; 15/9; 12/64, 65, 81; 13/11; 15/9, 17; 21/32, 82; 70/29; 40/9; 24/30-31; 33/35; 37/7; 41/12; 23/5; 70/34; 82/10; 83/33; 86/4; 9/51; 10/107; 11/6, 56; 35/2; 39/38.
Hırs (bir şeye düşkün olma) ve çeşitleri: 2/96; 4/129; 9/128; 12/103; 16/37.
Hırsızlığın cezası: 5/38.
Hırsızlık: 5/38-39; 12/70-77, 81; 15/18; 60/12.
Hızır (a.s.): 18/60-82.
Hıcr halkı: 15/80-84.
Hicret ve mükâfatı: 2/218; 3/195; 4/97-100; 8/72-75; 9/20-22; 16/41, 110; 22/58; 29/26; 60/10.
Hidâyet-dalâlet: 2/175; 6/125; 7/30, 178, 186; 10/108; 13/27, 33; 14/4; 16/36-37; 17/15, 97; 18/17; 19/75-76; 27/92-93; 28/50, 56, 85; 30/29; 34/24, 50; 35/8; 39/23, 37-38, 41; 40/33; 68/7.
Hidâyete karşılık dalâleti alanlar: 2/16.
Hikmetin açıklamasını yapan âyetler: 2/129, 151, 251, 269 ve dipnotu; 3/164; 4/113.
Hîle yapmak-tuzak kurmak: 3/54, 120; 7/123; 8/30, 62; 10/21; 11/55; 12/28, 33, 50; 13/42; 14/46; 16/45, 127; 17/35; 40/25, 37, 45; 71/22; 77/39; 83/1-3.
Hîlekâr: 13/42; 16/45-47.
Hıyânet: 3/161; 4/107; 5/113; 8/27, 58, 71; 66/10.
Homoseksüellik (Livâta) haramdır: 4/16; 7/80-82; 26/165-174; 27/54-55; 29/28-34.
Hoş görmek: 2/109; 4/4; 5/13; 15/85; 24/22; 43/89; 64/14.
Hıristiyanlar icat ettikleri ruhbanlığa uymadılar: 57/27.
Hıristiyanlar İsa’nın (a.s.) Allah’ın kulu olduğuna ölürken inanacaklar: 4/158-159 ve dipnotu.
Hıristiyanlar ve yahudiler dost olmaz: 2/120; 5/51.
Hıristiyanlığa dâvet edenler: 2/135.
Hûd’un (a.s.) kavmi Âd milleti: 22/42; 25/38; 26/123; 29/38; 38/12; 40/31; 41/13-16; 50/13; 51/41-43; 53/50; 54/18-21; 69/4, 6, 7.
Hûd’un (a.s.) kavmi ile mücâdelesi: 7/65-72; 11/50-60; 26/123-140; 46/21-25.
Hudeybiye barışı ve neticesi: 48/1-28; 60/10.
Huneyn gazvesi: 9/25-26.
Husûmet (anlaşmazlık): 2/188; 4/29, 59.
Huşû’: 2/45; 3/17; 11/23; 17/106-109; 20/108; 21/90; 22/34, 54; 23/2; 3/35; 57/16; 59/21; 68/43; 70/44; 79/9; 88/2.
Hutbelerden sonra okunan âyet: 16/90.
Hüdhüd kuşu: 27/20-29.
Hükmü Allah’ın hükmünden daha güzel kimdir?: 5/50.
Hükümete itaat edip-etmemek: 4/59; 64/16.
Hüküm ve mutlak hâkimiyet Allah’a aittir: 12/40, 67; 13/41; 40/12; 95/8.
Hüküm ve şâhitlikte tarafsızlık: 4/135.
Hüsrandan kurtulan insanlar: 103/1-3.
Hüvallâhüllezî: 59/22-24.
-Iİ
Islah adına bozgunculuk yapanlar: 2/11; 10/81; 26/151-152.
İbâdete şirk karıştırmak: 18/110.
İbâdeti menfaat için yapmak: 22/11.
İblîs: bk. Şeytan.
İblîs’in isyanı: bk. Şeytanın Âdem’e secde etmeyişi.
İbrahim Halîlullah (Allah’ın dostu)dur: 4/125.
İbrahim (a.s.): 2/124-140, 258, 260; 3/33, 65-68, 84, 95, 97; 6/74-83; 11/74-76; 12/6, 38; 15/51; 16/120-123; 33/7; 38/45; 42/13; 57/26; 60/4.
İbrahim ve kavmi: 9/70; 21/51-73; 22/43; 26/69-103; 29/16-35; 37/83-99; 43/26-28.
İbrahim’in âhiretteki konumu: 2/130; 29/27.
İbrahim’in babası ve ona duadan men edilmesi: 6/74; 9/113-114; 19/41-49.
İbrahim’in duası: 2/126-129; 26/83-87; 14/35-41.
İbrahim’in hanîf dîni: 2/130-135; 6/161; 22/78.
İbrahim’in karısı: 11/71.
İbrahim’in kavmini hakka dâvet etmesi: 21/51-73; 26/69- 89.
İbrahim’in melek misafirleri: 51/24-33.
İbrahim’in namaz ve zekâtla emredilmesi: 19/55; 21/73.
İbrahim’in putları kırması: 21/52-58; 37/93.
İbrahim’in rüyâsı: 37/101-113.
İçki: 2/219; 4/43; 5/90-91.
İçtimâî mes’ûliyet: 4/85.
İdâre edenler: 4/58.
İdârecinin işlerinde istişâre etmesi gerektiği: 27/29-34.
İddet beklemek: 2/228, 231-234, 240; 33/49; 65/1-8.
İdris (a.s.): 19/56-57; 21/85-86.
İffetlilik: 4/6; 5/5; 23/5-6; 24/30-31, 33, 60; 25/68; 70/29.
İfk (Hz. Âişe’ye iftirâ olayı): 24/11-20.
İfsat etmek: 2/27, 60; 5/33, 64; 7/56, 74, 85; 26/151, 152; 47/22.
İftirâ etmek: 3/24, 94; 4/20, 48, 50, 112, 156; 5/103; 24/4, 5, 23-25; 49/11-16.
İhânet: 3/161; 12/52.
İhramlı iken avlanmak: 5/95.
İhsanda (iyi ve güzel davranışta) bulunanlar ve mükâfatları: 3/134-136; 4/36, 114; 5/32; 16/90; 70/24-35; 89/17-20; 90/12-18; 92/17-21; 107/3.
İkrâr: 2/84; 3/81.
İktisadî adâlet: 59/6-8.
İlâhlar: 21/36.
İlâhlara bağlılık yürüyüşü: 38/6.
İlâhlaşanlar: 7/176; 25/43; 45/23.
İlim adamının değeri: 3/7, 18; 4/162; 17/107; 22/54; 26/197; 29/43; 35/28; 39/9; 58/11.
İlim-araştırma, kitap-hikmet: 2/129, 151, 269; 4/113; 5/110; 6/119; 21/7; 33/34; 35/19, 22; 39/9; 80/3-4.
İlmin değeri ve ilme teşvik: 16/43; 20/114; 28/80; 39/9; 58/11; 96/1-5.
İlyas (a.s.): 6/85; 37/123-132.
İman edenler âhirette kâfirlere gülerler: 83/34.
İman edenlere âhiret müjdesi: 13/23; 40/8; 52/21.
İman edip iyi işler yapanlara Allah’ın sözü: 5/9.
İman gönlün süsüdür: 49/7.
İman gücü: 16/99-100.
İman Salih ameli gerektirir: 4/124; 10/9; 16/97; 18/110; 20/75, 112.
İman temizlik, küfür pisliktir: 3/179.
İman ve imtihan: 29/2.
İmanda sebatsızlık: 4/137.
İmanda yakîn: 2/260.
İmandan dönenlerin cezası: 2/217; 3/77, 86-91, 106, 177, 178; 4/88, 89, 115, 137; 16/106-107; 47/25-32.
İmandan önce putları kırmak: 16/36 ve dipnotu.
İmandan sonra kâfirliğe dönmek: 2/108, 211; 3/100, 177; 9/66.
İmanı verip inkârı alanlar: 3/177.
İmanın artması, kuvvetlenmesi: 8/2 ve dipnotu.
İmanın şartları: 2/177; 4/136.
İman-ibâdet-ahlâk: 2/177.
İman-İslâm farkı: 49/14.
İmanlarına şirk karıştıranlar: 12/106.
İmrân ailesi: 3/33-37.
İmrân’ın kızı Meryem: 66/12.
İmtihan: 29/2, 3; 39/49; 64/15.
İmtihan edilme gerçeği: 2/155; 5/48, 94; 6/165; 7/163, 168; 10/30; 11/7; 16/92; 18/7; 21/35; 47/4, 31; 67/21.
İnat: 11/88-91.
İnananlar ve mükâfatları: 2/218; 29/44; 30/53; 37/52; 47/2; 51/20; 70/26.
İnananlara işkence edenler ve cezaları: 29/10-11; 85/4-10.
İnançlarında taassup içinde olanlar: 3/73.
İnanmayanların inkâr ettikleri şeyler: 27/4; 39/45; 41/44; 42/18; 53/27.
İncil: 3/3, 48, 65; 5/46, 47, 66, 68, 110; 7/157; 9/111; 19/30; 48/29; 57/27.
İnfakta başkasını kendine tercih: 76/8.
İnkâra sapanlar kurtulmazlar: 2/105; 5/110; 6/7; 7/45; 28/82; 48/26; 86/14-17; 90/19; 98/6.
İnkârcı zengine itibar etmemek: 80/1-10.
İnkârcıları dost ve idâreci edinmek: 3/118; 4/137-139, 144; 5/52-53.
İnkârcıların cehennemdeki pişmanlıkları ve istekleri: 41/29; 33/66.
İnkârcıların içinde âciz kalıp oturanlar: 4/97, 100.
İnkârcıların Kur’an okunurkenki hâli: 22/72.
İnkârcıların refahları sizi aldatmasın: 3/196, 197; 9/85.
İnkârcıların sefâsı ve âhiret cezâsı: 46/20; 47/12-16.
İnkârcıların yaptıkları işler ve harcamalarının değersizliği: 3/116, 117; 24/39, 40; 25/23.
İnsan boş yere yaratılmamıştır: 23/115.
İnsan başıboş yaratılmamıştır: 75/36.
İnsanın başıboşluğu ve özgürlüğü: 23/115; 75/36.
İnsan haklarına tecâvüz: 26/183-184.
İnsan hırsına düşkündür: 70/19-21; 89/15-20.
İnsan ibâdet etmek için yaratılmıştır: 15/99; 51/56, 57; 67/2; 72/16-17.
İnsan idrakini aşan bilgi sahası (Gayb): 2/33; 6/50, 59; 7/187-188; 11/31, 123; 16/77; 18/26; 19/78; 25/6; 27/65; 31/34; 34/48; 35/38; 36/11; 49/18; 68/47; 72/10, 26; 81/24.
İnsan öldürmek, bütün insanları öldürmektir: 5/32.
İnsan zayıf yaratılmıştır: 4/28.
İnsana doğru yol gösterilmiştir: 76/3.
İnsana en yakın olan onu yaratandır: 50/16.
İnsana İsabet eden iyilik ve kötülükler: 4/79; 41/46; 42/30.
İnsanı cehenneme düşüren kötülükler: 74/ 43-47.
İnsanın Allah tarafından eğitimi: 55/1-4.
İnsanın Allah’ın emânetine tâlip olması: 33/72-73; 59/21.
İnsanın aceleci oluşu: 17/11; 21/37; 70/19-22.
İnsanın aczi: 5/30-31; 16/4.
İnsanın ana rahminde yaratılışı: 22/5; 23/12-14; 40/67; 76/1-2; 77/20-23.
İnsanın bilemeyeceği şeyler: 13/8; 31/34.
İnsanın çektiği, kendi yaptıkları yüzündendir: 30/41-42; 42/30, 34.
İnsanın gâyesi: 51/56.
İnsanın hak ve özgürlük sınırı: 23/115.
İnsanın hizmetine yaratılan varlık ve imkanlar: 2/29; 13/2-4; 14/32-34; 16/5-14, 78, 80, 81; 17/70; 21/30-32; 22/36-37, 63-65; 26/132-134; 27/60-64; 86; 28/71-73; 29/60-63; 30/20-25, 50; 31/20, 29, 31; 34/24; 35/12-13, 27-28; 36/33-36; 39/6, 21; 40/61, 64, 79-80; 43/10-13; 45/12-13; 50/7-11; 55/1-12; 56/58-59, 63-65, 68-73; 67/15; 79/30; 78/6-16.
İnsanın ilk yaratılışı: 7/11; 15/26-30; 38/71-74; 32/7-9; 39/6; 40/67; 55/14-15; 71/14-18; 95/4-5.
İnsanın kendisinde ibretler vardır: 41/53; 45/4; 51/20-21; 86/5-7.
İnsanın mâhiyeti: 10/12; 11/9-11; 12/11; 17/11, 70, 83-84; 18/54; 21/37; 22/66; 30/33-36; 39/8, 49; 41/49-51; 42/48; 64/2-3; 70/19-22; 90/4; 100/6-8.
İnsanın mânevî ziyandan kurtulmasının şartları: 103/1-3.
İnsanın maymunlaşması: 2/65-66; 5/60; 7/166.
İnsanın sorumluluğu gücünün yettiği kadardır: 2/286; 7/42; 23/62; 65/7.
İnsanın üstünlüğü: 2/34; 7/11, 172-173; 15/29-30; 17/61-62, 70; 64/3; 95/4-6.
İnsanın yeryüzünün halîfesi olması: 2/30; 6/165; 10/14, 73; 24/55; 27/62; 35/39; 38/26.
İnsanlar Allah’a muhtaçtır: 35/15.
İnsanlar bir tek ümmet idi: 2/213.
İnsanlar boşuna yaratılmamıştır: 23/115.
İnsanlar maddî-mânevî dereceleri bakımından fark-lıdır: 2/245, 247; 4/95; 5/100; 6/50, 83, 165; 7/69; 13/26; 16/76; 17/30; 34/31; 39/9, 22; 41/34; 43/32; 56/3; 58/11.
İnsanlar nasıl saptı: 10/18-19.
İnsanlara güzel söylemek: 2/83.
İnsanlara hayır ve şer tanıtılmıştır: 90/10; 91/7-10.
İnsanlara tapınılmaya nasıl başlandı: 71/23-24 ve dipnotu.
İnsanlardan bazıları âhirete inanmadıkları halde inandık derler: 2/8.
İnsanlardan korkup Allah’dan korkmayanlar: 4/108; 11/92.
İnsanları arkalarından çekiştirmek: 49/12; 104/1.
İnsanları bağışlamak: 2/263; 4/149; 16/126; 24/22; 42/37, 40, 43; 64/14.
İnsanları imandan soğutmak için çalışanlar: 34/32-34.
İnsanların arasını düzeltmek: 2/182, 220, 224; 4/16, 35, 114, 128, 129; 11/117; 49/9, 10.
İnsanların faaliyetlerine göre dereceleri vardır: 6/132; 46/19; 76/1-2; 92/4.
İnsanların farklı imkanlara sâhip kılınmasının sebebi: 43/32.
İnsanların farklılıkları: 35/32.
İnsanların hayvana benzemesi: bk. Hayvanlar gibi olanlar.
İnsanların kabilelere ve milletlere ayrılmalarının sebepleri: 49/13.
İnsanların rızıkları farklı farklı takdir edilmiştir: 28/82; 29/62; 30/37; 34/39; 42/12, 27.
İnsanların ve cinlerin birçoğu cehennemliktir: 7/179.
İnsanların ve cinlerin yaratılış gayeleri: 51/16.
İnsanlarla ilişki kuralları: 33/53.
İnsanlığın soyu: 4/1.
İnsanoğlunun gafleti: 21/1-3.
İntihar: 4/29-30 ve açıklaması.
İntikam almak: 2/194; 7/126, 136; 16/126; 22/60; 30/47; 32/22; 39/37; 43/25,41, 55; 44/16.
İrem şehri: 89/7.
İrşad metodu: 2/83, 263; 3/159; 6/51-52; 16/125; 17/53-54; 20/42-44; 21/108-111; 26/15-51; 41/33-36; 80/1-12.
İsa’nın (a.s.) dünya ve âhiretteki konumu: 3/45.
İsa (a.s.) Allah’ın kuludur: 4/172; 5/16-17.
İsa (a.s.): 2/253; 3/45-59; 4/156-159, 171-172; 5/17, 46, 72, 75; 9/30-31; 19/16-34; 23/50; 33/7; 43/57-65; 57/26-27; 61/6.
İsa’nın (a.s.) doğumu: 3/44-47; 19/16-34.
İsa’nın (a.s.) durumu Hz. Âdem gibidir: 3/59.
İsa’nın (a.s.) namaz ve zekâtla emredilmesi: 19/31.
İsa Mesîh Allah’ın Kelimesidir: 4/171.
İsa Mesîh Allah’ın oğludur diyenler: 5/17.
İsa Mesîh çarmıha gerilmedi: 3/55; 4/157-159.
İsa (a.s.), Peygamberimiz’in geleceğini müjdeledi: 61/6.
İsa’nın (a.s.) duası: 5/114, 118.
İsa’nın (a.s.) mûcizeleri: 3/49; 5/110.
İshak (a.s.): 2/133, 136, 140; 3/84; 4/163; 6/84; 11/71; 12/6, 38; 14/39; 19/49; 21/72; 29/27; 37/112; 38/45.
İslâm aleyhine tartışanlar: 42/16.
İslâm Allah’a tam teslim olmaktır: 2/112, 127, 128, 135, 140, 141, 208, 221; 3/19, 67, 68, 84, 85, 118; 4/125; 5/3; 30/30; 21/92; 22/78; 39/22; 41/33; 42/13; 61/9; 98/5.
İslâm Allah’ın kabul ettiği dindir: 3/19, 85 ve dipnotu.
İslâm bütün dinlerden üstündür: 9/33; 48/28; 61/9.
İslâm bütün peygamberlerin ortak dînidir: 2/127-128, 135, 140-141, 208, 3/19, 67-68, 84-85, 119; 4/125; 5/3; 21/92; 22/78; 30/30; 39/22; 41/33; 42/13; 98/5.
İslâm dışı eğlence ve yazılar: 31/6 ve dipnotları.
İslâm dışı işler yapan ve onunla övülmeyi sevenler: 3/188.
İslâm mükemmeldir: 5/3.
İslâm’a girin: 2/208.
İslâm’a kavuşan diğer dindekilerin durumu: 2/62; 3/110, 112-114; 5/83-87; 7/157, 158; 22/17.
İslâm’dan başka din Allah katında kabul değildir: 3/85.
İslâm’ı hayata hâkim kılacak fert ve toplumun vasıfları: 5/54.
İslâm’ı kabul, tâğûtu ret ve putları kırmakla başlar: 2/256; 16/35, 36 ve dipnotu.
İslâm’ı söndürmek için çalışanlar: 8/36.
İslâm’ın asıl düşmanları münâfıklardır: 2/204-205; 63/1-8.
İslâm’ı serbest yaşamak için hür yere göç: 4/100; 29/56; 39/10.
İsmail (a.s.): 2/125, 127, 133, 136, 140; 3/84; 4/163; 6/86; 14/39; 19/54-55; 21/85; 38/48.
İsmail’in (a.s.) namaz kılmayı emretmesi: 19/55.
İsm-i A’zam: 2/255; 3/2; 20/111.
İsraf ve müsrifler: 4/6; 6/141; 7/31; 17/26-29; 25/67.
İsrâil (Yakub): 19/58.
İsrâiloğulları: 2/40, 47, 83, 122; 5/12; 7/134, 160; 10/93; 17/2, 4, 104; 45/16-17; 62/5-8.
İsrâiloğulları’na Allah’ın emirleri: 2/40-48.
İsrâiloğulları’na emredilen şeyler: 2/83.
İsrâiloğulları’na lânet: 2/88; 5/13.
İsrâiloğulları’na verilen dokuz nimet: 2/49-61.
İsrâiloğulları’na verilen emirler: 2/83-84.
İsrâiloğulları’na zekât ve namaz farz idi: 2/83; 5/12.
İsrâiloğulları’ndan alınan söz ve onların âhiretteki durumu: 2/40, 83-86, 93; 5/12-13, 70; 7/134-135; 17/104.
İsrâiloğulları’nın ‘âhiret hayatı sadece bize aittir’ iddiası: 2/94-95.
İsrâiloğulları’nın bozgunculuğu: 17/4-7.
İsrâiloğulları’nın suçları: 2/61.
İstidrâc: 7/182; 68/44.
İstiğfâr âyetleri: 2/199; 3/16-17, 135, 159; 4/64, 106, 110; 5/74; 8/33; 9/80, 113-114; 11/3, 52, 61, 90; 12/29, 97-98; 18/55; 24/62; 27/46; 38/24; 40/7, 55; 41/6; 42/5; 47/19; 48/11; 51/17-18; 60/4, 12; 63/5-6; 71/10; 73/20; 110/1-3.
İstikâmet: 1/5; 2/177; 6/152, 153; 7/85; 11/85,86; 17/34,35; 26/181,183; 30/38; 41/30; 46/13; 55/8,9.
İstişâre etmek iman edenlerin vasfıdır: 3/159; 42/36-38.
İstişâreyi bütün idârecilerin yapması gerektiği: 27/29-34.
İsyancılara itaat edilmez: 26/151-152.
İş ve ticaret ahlâkı: 4/29-31; 17/35; 26/181-182; 83/1-6.
İşçilere haklarını vermemek: 16/71.
İşlerde inşaallah demek: 18/23, 24.
İtaat edilmeyecek olanlar: 18/28; 25/51-52; 28/50; 30/29; 33/1, 48; 68/8; 76/24-25.
İtibâr ve şerefi Allah’dan başkasında arayanlar: 19/81; 63/8
İ’tikâf: 2/187.
İyi ahlâklı insanlar ve âhiretteki mükâfatları: 76/5-22.
İyi davranış ve iman etmek: 3/57.
İyi kadınlar, kötü kadınlar: 4/34.
İyiler için meleklerin duası: 40/7-9.
İyiler ve kötüler: 2/200-207; 82/13-14; 83/7-28; 92/5-12; 98/6-8.
İyilerle kötüleri Allah bir tutmaz: 45/21.
İyiliği emredip kötülüğü yasaklamak: 3/104, 110, 114; 5/79; 7/157, 199; 9/67, 71, 112; 22/41; 31/17.
İyiliği karşılık beklemeden yapmak: 76/7-9; 92/19-21.
İyiliği teşhir kötülüğü gizleme: 4/149.
İyiliğin ve kötülüğün karşılığı: 6/160; 55/60.
İyilik ve kötülük: 4/79; 13/6, 22; 17/7; 27/89-90; 30/36; 42/48.
İyilik yapmak: 16/30.
İyilik yapmanın güçlüğü: 90/11-12.
İyilikleri ağır basanların mükâfatı: 101/6-7.
İyilikleri az olanların cezası: 101/8-11.
İzzet âyeti: 17/111.
İzzet, yükseklik ve şeref Allah’ın katındadır: 4/139; 10/65; 35/10.
-K
Kaba (terbiyesiz, nezâketsiz) davranışlardan sakın-mak: 4/2-5.
Kâbe: 2/125; 3/96, 97; 5/97; 8/35; 14/37; 22/26, 29, 33; 106/3.
Kabir azâbı: 20/124 ve dipnotu; 40/46; 91/10.
Kabir ve kabir hayatı: 6/98; 9/84; 14/27; 60/13; 80/21-22; 102/1-2.
Kabirden kalkma şekilleri: 2/275; 9/84; 19/15, 33; 22/7; 23/35; 30/19, 25; 36/51; 40/16; 54/7; 70/43; 82/4; 100/9; 102/2.
Kader: 6/59; 9/51; 54/49-50; 57/22-23.
Kadına gerçek değeri İslâm vermiştir: 6/137, 139-140; 16/57-59; 17/31; 43/17-18; 81/8-9.
Kadınlar kocalarına itaat etmezse verilecek ceza: 4/34, 128.
Kadınlara gizli buluşma teklifinin yasak oluşu: 2/235.
Kadınlara hapis cezası: 4/15.
Kadınlara yaklaşma yasağı: 2/222.
Kadınları boşama: 65/2.
Kadınların dînî ve ahlâkî görevleri: 60/12.
Kadınların giyimi: 24/31.
Kadınların durumu: 43/17-18.
Kadınların mahremleri (evlenmeleri haram olan kimseler): 4/23; 24/31; 33/55.
Kadınların örtünmesi: 24/31; 33/59.
Kadir gecesi: 44/3-6; 97/1-5.
Kâfirlere Allah’ın mühleti: 3/178; 7/182, 183.
Kâfirlere itaat edilmez: 3/100, 149; 18/28; 25/52; 28/86; 33/1-3, 48; 42/15; 76/24; 96/19.
Kâfirlere uyarmak fayda vermez: 2/6-7; 36/10.
Kâfirleri âciz bırakan sorular: 52/43.
Kâfirleri dîne girmeye zorlama yoktur: 2/256; 17/53, 54.
Kâfirleri dost ve idâreci edinmeyin: 3/118-120; 4/139, 144; 5/54 ve dipnotu, 60/9; 61; 9/23.
Kâfirlerin âhiretteki pişmanlıkları: 33/64-68; 35/37; 40/11; 67/10-11.
Kâfirlerin Allah’ın aleyhinde olana yardımcı olduğu: 25/55.
Kâfirlerin bütün işlerini Allah boşa çıkarır: 3/117; 47/1, 8-9, 28, 32-35.
Kâfirlerin cehenneme sürülüşü: 39/71-72.
Kâfirlerin dıştan toplu görünüp kendi içlerinde parça parça olması: 59/14.
Kâfirlerin dostu tâğûttur: 2/257.
Kâfirlerin iman edenlerle alay etmeleri, âhirette de iman edenlerin kâfirlere gülmeleri: 2/212; 83/29-34.
Kâfirlerin iyi işleri boşa gidecektir: 24/39; 33/19.
Kâfirlerin Kur’an karşısındaki tavırları: 22/72
Kahramanlık: 2/249-251.
Kâinat ve insanın varlığı üzerinde tefekkürü teşvik: 41/53; 51/20-21.
Kâinatın ve içindekilerin yaratılışı: 2/29; 6/101; 10/5-6; 21/30-34; 30/19; 32/7; 36/36, 38-40; 39/62-63; 40/62; 42/49; 43/12; 51/47-49; 54/49-50; 87/2-5; 92/3.
Kâinattaki düzen: 21/22; 55/2, 7; 67/3-4.
Kalbi temiz olanların mükâfatı: 50/31-35.
Kalem: 31/27; 68/1; 96/4.
Kalıcı iyilikler: 18/46; 19/76.
Kalpler Allah’ı zikretmekle huzur bulur: 13/28-29.
Kâlû belâ: 7/172, 173.
Kan dökmek: 2/84.
Kanaatkârlık (kısmetine râzı olmak): 22/36.
Karada ve denizde fesat: 30/41.
Kararlılık (azim): 3/186, 189; 20/115; 31/17; 42/43; 46/35; 47/21.
Kardeşlik: 3/103; 49/10-13.
Karı-koca ilişkileri: 4/128-129.
Karı-kocayı barıştırmak: 4/35.
Karşı gruplara ayrılmanın âkıbeti: 6/65; 30/32.
Kârun: 28/76-84; 29/39.
Karz-ı hasen: bk. Borç vermek.
Kasıtlı olarak adam öldürme: 4/93; 5/32.
Katı kalplilik: 3/159.
Kâtillerin cezâsı: 4/92, 93; 5/32; 18/28; 20/16; 25/68, 69; 28/50.
Kavimlerin başlarına gelen felâketler: 29/40 ve dipnotu.
Kaylûle (öğle uykusu): 7/4; 24/58.
Kaza ile adam öldürmenin cezâsı: 4/92.
Kazâ ve kader: 3/145, 154; 4/79. ve îzâhı; 6/2, 35; 7/34; 10/49; 11/6; 15/4-5; 17/58; 27/74-75; 34/3; 35/11; 57/22-23; 59/3; 65/3; 71/3-4; 72/25-28.
Kefâlet: 12/72; 68/40.
Kefâret ve oruç: 4/92; 5/45, 89, 95; 58/4.
Kendilerine korku olmayacak ve üzülmeyecek kimseler: 7/35.
Kendilerine tapanlar: 25/43; 28/63; 45/23.
Kendilerini Allah’a adayan mü’minler: 9/111.
Kendini beğenmek: 4/36; 31/18.
Kendini doğru yolda sananlar: 7/30.
Kendinizi tehlikeye atmayın: 2/195.
Kendinizi temize çıkartmayın: 53/32.
Keşf-i sâk: 68/42
Keşişler: 5/82.
Kevser: 108/1.
Kıble ve değişmesi: 2/115, 142-150; 10/87.
Kınamak/Kınanmak: 5/54; 12/32; 14/22; 17/29, 39; 23/6; 37/142; 51/54; 68/29-31; 75/2.
Kısas: 2/178-179; 5/45; 16/126.
Kıskançlık: 2/109; 4/54; 48/15; 113/5.
Kıyâmet günü üç sınıf olmak: 56/7-11.
Kıyâmet günü yakınların fayda veremeyeceği: 23/101; 35/18; 60/3; 80/34-37.
Kıyâmet koparken yıldızlar dökülecekler: 77/8; 81/1-2; 82/1-2.
Kıyâmet ve günahlar: 3/30.
Kıyâmet ve Hesap: bk. Âhiret gününde olacak olaylar.
Kıyâmet ve sonrası: 18/47-49; 20/105-112.
Kıyâmetin büyük alâmetleri: 18/97-98; 21/96-97; 27/82; 43/61; 47/18; 75/6-11.
Kıyâmetin dehşeti: 31/33; 77/6-9; 80/33-42.
Kıyâmetin ne zaman kopacağı: 7/187; 33/63; 41/47; 79/42-45.
Kıyâmetin kopuş şekli: 14/48; 52/9, 10; 56/1-7; 69/13-16; 73/14, 17, 18; 77/8-14; 78/18-20; 91/1-6, 82/-4; 84/1-5; 99/1-5; 101/1-5.
Kıyâmetin kopacağı kesindir: 18/21; 22/7.
Kıyâmetin kopuşu sırasında insanlar: 22/1-2.
Kıyâmetin vakti geldiğinde günahkârların durumu: 30/55-57.
Kız çocuklarını öldürme: 6/137; 16/57- 59; 17/31; 81/8-9.
Kibirlenmek: 4/172-173; 16/23-29; 17/37; 31/18; 32/15; 39/60, 72; 40/35, 76.
Kibrit taşı: 66/6.
Kilise: 22/40.
Kimler dost ve sırdaş edinilir: 3/28, 118; 4/144.
Kimlere katı davranılır: 9/73, 123; 24/2.
Kimse kimsenin günahını yüklenmez: 6/164; 17/15; 35/18; 39/7; 53/38.
Kin: 3/118; 5/2, 8, 14, 64, 91; 59/10; 60/4; 68/51; 108/3.
Kirâmen kâtibîn melekleri: 50/17-18; 82/10-12.
Kişi âhirette en yakınlarından dahi kaçacak: 80/34-37.
Kişi kazdığı kuyuya kendi düşer: 35/43.
Kitab’a inanmak ve Resûl’e uymak: 3/53.
Kitab’ın tümüne inanmak: 2/85; 3/119.
Koğuculuk: bk. Gıybet.
Komşu: 4/36.
Konuşma âdâbı: 17/53; 31/19.
Konuşup görüşmek: 35/10; 58/9, 10.
Korkaklık: 4/72-73; 8/15, 16; 9/44, 49, 56-57.
Korku ânında yapılanlar: bk. Felâket ânı.
Korku namazı: 4/101.
Korunma âyetleri: bk. Hıfz âyetleri.
Kozmoloji: bk. kâinat md.
Kozmoğrafya (gök cisimlerinin önemli olayları): 2/29, 189; 10/5; 17/12; 40; 21/33; 23/17; 36/37; 37/6; 67/5; 86/1, 3, 11.
Köle ve câriyelere iyilik etmek ve hürriyete kavuşturmak: 2/177; 4/36, 92; 16/71; 24/33; 90/12-13.
Köleliğin olmaması için tedbirler: 4/92; 5/89; 47/4; 58/3.
Kölelik: 2/221; 4/24, 25, 36; 5/89; 9/60; 16/71; 24/33; 33/50; 47/4; 58/3; 70/30.
Kör olanlar: bk. Dünyada mânen kör olanlar.
Köre yüz ekşitmek: 80/2.
Körle gören bir olmaz: 6/50; 11/24, 25; 13/16; 35/19; 40/58.
Kötü ad takma: 49/11.
Kötü ahlâklar: 2/65, 66, 85; 3/137; 4/123; 5/100; 6/135; 10/27; 30/10.
Kötü gözle bakmak: 12/67-68; 68/51.
Kötü haber yaymak: 33/60.
Kötü işlerin süslü/câzip gözükmesi: 2/212; 6/122; 9/37; 10/12; 13/33; 35/8; 40/37; 47/14; 48/12.
Kötü söz: 4/148.
Kötü toplumun sonunun kötü oluşu: 21/77; 26/173; 27/58; 30/10.
Kötü zan: 49/12.
Kötülüğü emredip iyilikten men edenler: 9/67.
Kötülüğü iyilikle gidermek: 17/53; 23/96; 41/34.
Kötülüğü ve iyiliği teşhir: 4/148-149.
Kötülüğün karşılığı denk bir cezadır: 42/40.
Kötülük insanın kendi nefsindendir: 4/79; 10/44; 41/46.
Kötülük sâhibine yakışır: 35/43.
Kötülükten sakınmak ve arınmak: 16/30; 35/18.
Kudüs ve Mescid-i Aksâ: 17/4-7 ve dipnotları.
Kulları ilâhlaştırmak: 18/102.
Kulluk ancak Allah’adır: 1/4.
Kumar ve kötülüğü: 2/188, 219; 4/29-31; 5/90-91.
Kur’an anlamak ve uymak içindir: 38/29; 47/24.
Kur’an değiştirilemez: 6/115; 15/9.
Kur’an doğru yol nizâmıdır: 7/52; 17/9; 42/52.
Kur’an Kadir gecesinde inmiştir: 44/2; 97/1.
Kur’an karanlıktan aydınlığa çıkarır: 14/1; 57/9.
Kur’an kesin ve gerçek bilgidir: 69/51.
Kur’an niçin Arapça indirildi: 41/44; 42/7.
Kur’an niçin parça parça indirildi: 25/31-32.
Kur’an okuma ve dinleme âdâbı: 16/98; 7/204; 41/26.
Kur’an okurken eûzü-besmele çekmek: 16/98.
Kur’an rakipsizdir: 2/23, 24; 10/38; 11/13; 17/88.
Kur’an Ramazan ayında indirildi: 2/185.
Kur’an şifâ ve rahmettir: 17/82.
Kur’an üzerinde düşünmek: 4/82; 38/29; 47/24.
Kur’an: Bu kelime Kur’ân-ı Kerîm’de 68 defa geçmektedir.
Kur’an’a sımsıkı sarılanlar: 7/170.
Kur’an’da muhkem ve müteşâbih âyetler: 3/7.
Kur’an’daki delilleri gizleyenler lânetliktir: 2/159.
Kur’an’da temsîlî anlatımlar: bk. Darb-ı meseller.
Kur’an’dan uzaklaşan ve uzaklaştıranlar: 6/26-27.
Kur’an’dan yüz çevirmeyin: 8/20.
Kur’an’ı ağır ağır, tertîl ile okumak: 25/32; 73/4 ve dipnotu; 17/106.
Kur’an’ı dinlemedikleri halde dinledik diyenler: 8/21.
Kur’an’ı dinlemekten alıkoyanlar: 41/26.
Kur’an’ı dinlemeye dayanamayanlar: 18/100-101.
Kur’an’ı inkâr edenler: 2/41, 90.
Kur’an’ı koruyan Allah’tır: 15/9.
Kur’an’ı terkedip sapanlar: 25/27-30.
Kur’an’ı uygulamada yasaklar koyarak kısım kısım yapanlar: 15/90-91.
Kur’an’ın anlaşılmasını gürültülü ve eğlenceli seslerle önlemek: 41/26.
Kur’an’ın azameti: 59/21.
Kur’an’ın benzeri getirilemez: 2/23; 4/82; 10/38; 11/13; 13/31; 17/88; 31/27.
Kur’an’ın bir kısmının değiştirilmesini isteyenler: 10/15.
Kur’an’ın emâneti: 33/72; 35/32.
Kur’an’ın en uzun âyeti: 2/282.
Kur’an’ın isimleri: (Ahsenu’l-hadîs): 39/23; (Furkân): 2/185; 25/1; (Hadîs): 56/81;(Kitab): 2/2, 159, 177; 3/3, 7; 4/105, 113, 123, 127, 130, 140; 5/15; 6/114, 155; 7/2, 196; 10/1; 11/1; 12/1; 13/1; 14/1; 15/1; 16/64, 89; 18/1; 26/2; 27/1; 28/2, 86; 29/47, 51; 31/2; 32/2; 38/29; 39/1, 2; 41/3, 41; 43/2; 44/2; 46/2, 12; 52/2; 56/78; (Nur): 64/8;(Rûh): 26/52; (Zikr): 15/6, 9; 16/44; 21/50; 36/69; 38/87.
Kur’an’ın özeti sayılabilecek âyet: 2/177.
Kur’an’ın Peygamberimiz’e indirilmesini kabullenemeyenler: 43/31.
Kurban ve namaz: 108/2.
Kurban: 2/196; 3/183; 5/2, 27, 95-97; 6/162; 22/26-37; 108/2.
Kureyş kabilesi: 106/1-4.
Kurtulan mü’minlerin özellikleri: 23/1-11; 70/23-35.
Kurtuluş (Mutluluk): 2/189; 22/77; 62/10; 92/7; 94/1.
Kurtuluş yurdu cennettir: 10/25-26.
Kurtuluşa erenler: 87/14; 91/9.
Kuşların Allah’ı tesbihi: 24/41.
Kuvvetine güvenenlerin sonu: 28/78-81; 30/9; 40/2, 85; 47/13; 50/36.
Küçük günahların affı: 11/114; 53/32.
Küfre koşanlar: 3/176.
Küfre sapanları mü’minlerden daha doğru bulanlar: 4/51, 52.
Küfrü ve sistemini seçip tercih edenler: 9/23.
Küfür (inkârcılık, kâfirlik): 2/88, 93, 108, 217; 3/52, 80, 90, 167, 176-177; 4/46, 137, 155-156; 5/41, 61, 64, 68; 9/12, 22, 74, 97, 107; 14/28; 16/106; 39/7-8; 30/44; 31/23; 35/39; 49/7.
Küfür hâlindekilerin mutluluğu seraptır: 24/39-40.
Küfürle itham etmek: 4/94.
Kürsî: 2/255.
Kürtaj: 6/151.
-L
Lakap takmak: 49/11.
Lânetleşme âyetleri: 24/6-10.
Lât putu: 53/19, 62 ve dipnotu.
Levh-i Mahfûz: 10/61; 11/6; 17/58; 22/70; 36/12; 43/4; 85/22.
Libâsın (elbise) hayırlısı: 7/26.
Liderlerin bozulması: 17/16.
Lokman (a.s.): 31/12-13, 16-17.
Lokman’ın (a.s.) oğluna nasihatleri: 31/13-19.
Lût’un (a.s.) karısı: 7/83; 11/81; 15/60-75; 27/57; 29/32-33; 66/10.
Lût’un (a.s.) kavmi ile mücâdelesi: 7/80-84; 11/77-83; 15/59-77; 21/74-75; 27/54-58; 26/160-175; 29/26, 28-35; 37/133-138;
Lût’un (a.s.) kavmi: 11/70, 74; 22/42, 44; 26/160; 38/13; 54/33-40.
Lût (Sodom) halkının helâki: 51/31-37.
Lût kavminin yok oluşunda ibretler vardır: 29/34, 35; 37/135-138.
-M
Mâbetlerin dokunulmazlığı: 2/114; 22/40.
Mahrem olanlar: 4/23, 24.
Mahşerde kör olanlar: 20/124-128.
Makam ve mevki: 6/123; 12/54-56; 26/83; 27/15-16; 38/35.
Mal sevgisi: 38/32-33.
Mal ve evlâdın Allah’ı zikirden alıkoyması: 63/9.
Mal ve evlat bir imtihandır: 8/28; 18/46; 64/15.
Malını hayra verenler: 92/18.
Mâlî yardımlaşma: 2/3, 177, 195, 215, 254, 261, 268, 270-274; 3/92, 134; 4/34, 39; 8/3; 9/54, 14/31; 16/75; 22/35; 25/67; 28/54; 32/16, 34/39; 35/29; 57/7, 10; 63/10; 64/16; 65/7.
Mallar: 2/155, 215; 3/186; 8/28.
Malları haram yoldan batılla yemeyin: 4/29-30.
Mallarını gösteriş için sarfedenler: 4/38.
Mallarını İslâm’ın aleyhine harcayanlar: 8/36; 17/27.
Maskaralık etmek: 49/11.
Maymunlaşanlar ve domuzlaşanlar: 5/60.
Mecûsîler: 22/17.
Medine yahudilerinin cezalandırılması: 59/2-4.
Medine: 9/101, 120; 33/13-14; 59/9; 63/8.
Medyen ülkesi ve halkı: 7/85; 9/70; 11/84, 95; 20/40; 22/44; 28/22-23, 45; 29/36.
Mehir: 2/236-237; 4/4, 20-21, 24-25; 5/5; 33/50; 60/10.
Mekke: 2/203; 3/96; 6/92; 9/40; 14/35; 27/91; 28/57; 29/67; 42/7; 48/24-25.
Mele’ (haddi aşan ve mü’minlere düşman) grubu: 7/66, 75, 90, 109, 127; 11/27, 38; 12/43; 23/24.
Melekler Allah’ın kızlarıdır demeleri: 6/100; 4/117; 16/57; 37/149, 153; 43/16; 52/39.
Melekler mü’minlerin dostlarıdır: 41/30-32.
Meleklerin âhirette mü’minlere duası: 40/7-9.
Meleklerin özellikleri: bk 39/75 ve ilgili ayetler.
Memleketlerin helâk sebepleri: 6/123; 11/116-117; 17/16-17; 23/63-64; 28/58.
Menfaat hırsı: 100/8.
Menfaat için ibâdet: 22/11.
Merhamet: 3/159; 6/12; 17/24; 30/21; 48/29; 90/17.
Merve tepesi: 2/158.
Meryem: 3/36-37, 42-51; 4/171; 5/17, 110, 116; 9/31; 21/91.
Meryem’in doğuşu: 3/35-36.
Meryem’in iffeti ve ona iftirâ: 4/156-157; 19/20, 33.
Meryem’in İsa’yı (a.s.) dünyaya getirmesi: 19/16-36.
Mescid-i Aksâ’nın ilk tahripleri: 17/4-7 ve dipnotları.
Mescid-i Dırâr: 9/107.
Mescid-i Haram: 2/144, 125, 149, 150, 158, 191, 196, 217; 5/2, 96-97; 8/34-35; 9/7, 19, 28; 17/1; 22/25-26, 29; 22/33; 48/27; 105/1.
Mescidler Allah’ındır: 72/18.
Mescidleri kimler imâr eder: 9/17-19.
Mes’ûliyetin şahsîliği: 4/112; 6/164; 10/41; 17/15; 29/12; 35/18; 39/7; 42/15; 53/38.
Meşru müdâfaa: 42/39, 41.
Mevkiim bilgim sebebiyle verildi demek: 39/49-52.
Meyvelerin zekâtını vermek: 6/141.
Mezar taşları ile övünenler: 102/1-2.
Mısır azizinin karısı: 12/21, 30-32, 51.
Mısır: 10/87; 12/20, 21, 82, 94, 99; 20/87; 28/4; 43/51.
Mi’râç: 17/1; 53/1-18.
Mikail: 2/98.
Milletlerarası antlaşmalar: 4/90-92; 9/1-13; 16/92.
Minâ: 2/203.
Mîras alamayanlar: 4/33 dipnotu; 8/75.
Mîras taksîmi (kadın-erkek arasında): 4/11 ve îzâhı.
Mîras ve taksîmi: 2/180, 181, 182, 233, 240; 4/7-12, 19, 33, 176; 5/106-108; 8/72, 75.
Mîrasta payı olmayan akrabayı mîras taksîminde rızıklandırmak: 4/8.
Mîrasta akrabaya öncelik: 33/6.
Muhâcirler: 8/72, 74; 9/100, 117; 33/6; 59/8; 63/7.
Muhammed (s.a.v.) Allah’ın Resulü’dür: 3/144; 33/40; 48/29.
Muhammed (s.a.v.) bütün insanlara gönderilmiştir: 21/107; 34/28.
Mukaddes arz: 5/21.
Musa (a.s.): 2/51, 53; 3/84; 6/84, 91, 154; 10/75; 11/96, 110; 17/2, 101; 19/51-53; 25/35; 29/39; 32/23; 33/7, 69; 41/45; 42/13.
Musa’ya (a.s.) namazın vahyi: 10/87.
Musa ve dokuz mûcize: 17/101.
Musa ve Harun, Firavun ve İsrâiloğulları: 2/54-93, 246, 248; 4/153, 164; 5/20-26; 7/103-157, 159-172; 10/75-93; 14/5-8; 20/25-35, 90-91; 23/44-49; 26/10-61; 27/7-14; 28/3-42, 76; 37/114-122; 40/23-45, 53; 44/17-37; 43/46-56; 51/38-42; 61/5; 79/15-26.
Musa ve Hızır: 18/60-82.
Musa’nın duası: 7/155-156.
Musa’nın Firavun’a bedduası ve sonucu: 10/88-92.
Musa’nın mûcizeleri: 7/107-108, 117, 118.
Musa’nın tevbesi: 7/143.
Musîbetler imtihandır: 2/214, 155-157.
Musîbetler kendi yaptıklarınızdan dolayıdır: 42/30; 57/22; 64/11.
Mut’a nikâhının (geçici nikâh) haram oluşu: 4/24 ve dipnotu.
Mûtedil topluluk: 5/66.
Mutlu insanlar: 11/105, 108; 20/123.
Mü’min erkeklerin harama göz dikmemeleri ve ırz-larını korumaları: 24/30.
Mü’min-kâfir karşılaştırması: 2/26, 257; 11/24; 16/75-76; 32/18.
Mü’minler Allah ve Resulü’nün hükümlerine aykırı bir hükmü seçmez: 33/36.
Mü’minler Allah’ın halîfesidir: 6/165; 35/39; 38/26.
Mü’minler birbirinin dostudur, iyiliği emreder: 9/71.
Mü’minler kardeştir: 49/10.
Mü’minler sîmâlarından tanınır: 48/29.
Mü’minler: 2/257, 285; 3/179; 6/122; 9/71, 119; 11/17; 112; 25/63-68; 28/61; 32/18; 33/58; 39/11-14; 57/12, 16, 19; 87/14-15.
Mü’minlerde olması gereken vasıflar: 5/54.
Mü’minlerden başkalarını dost ve idâreci edinenler: 4/138, 139, 144.
Mü’minlerden başkasının yoluna uyanlar: 4/115.
Mü’minlere kâfirlerin eziyeti: 60/2.
Mü’minleri geri kafalı görme: 2/13.
Mü’minlerin âhirette yolları aydınlıktır: 57/12; 66/8.
Mü’minlerin dînî ve ahlâkî vasıfları: 4/36; 23/1-11.
Mü’minlerin dostu: 5/55.
Mü’minlerin fâsıklardan üstünlüğü: 32/15-22.
Mü’minlerin görevi itaattir: 24/51-52; 33/22.
Mü’minlerin kâfirlere ve birbirlerine karşı tutumları: 5/54; 9/71; 48/29; 60/1.
Mü’minlerin ve ilim adamlarının değeri: 58/11.
Mü’minlerle alay edenler ve onlarla uğraşanlar: 2/14; 49/11; 39/56.
Mü’tefike (Sodom): 9/70; 53/53; 69/9.
Müjdeli mü’minler: 9/112.
Mükellefiyetin şahsîliği: 4/84.
Mülk ve idâresi elinde olan ve koruyan kimdir?: 23/88.
Mülk ve mülk edinme: 2/29; 8/1, 41; 9/111; 10/55; 24/29.
Mülkiyet hakkına saygı: 2/188; 4/161.
Mü’minlerde bulunması gereken özellikler: 8/2-4; 13/19-24; 23/1-11; 42/36-39; 70/23-35.
Mü’minlerin cennete konuluşu: 39/73-75.
Münâfıklar (küfrü içinde gizleyenler): 2/8-20, 204-206; 3/167; 4/61, 64, 69, 88, 138, 145; 8/49.
Münâfıklar Allah’ın indirdiklerinin bazısına itaat eder: 47/25.
Münâfıklar Allah’ın kızdığı şeye uyarlar: 47/28.
Münâfıklar fâsıktır: 9/67.
Münâfıklar mü’minleri değil, inkârcıları dost edinirler: 4/89, 138, 139; 59/11.
Münâfıklar ve kâfirler Allah’ın emrini yasaklar: 9/67-68; 47/1, 34.
Münâfıklar yönetime gelince ekonomiyi ve nesli bozar, fesat çıkarırlar: 2/204-205.
Münâfıklara Allah’ın mühleti: 2/15; 18/58, 59.
Münâfıklara ve kâfirlere itaat edilmez: 33/1-3, 48.
Münâfıkların cenâze namazı kılınmaz: 9/84.
Münâfıkların itaatleri sahtedir: 4/80-81; 24/53-54; 47/21.
Münâfıkların müslümanlara hilelerinin cezası: 9/101; 57/13-15; 63/6; 66/9.
Münâfıkların namaz kılışları: 4/142; 9/54.
Münâfıkların tabiatı: 59/11-17.
Münâfıkların tutumları: 9/55-59, 67; 63/1-5.
Münâfıkların zayıf müslümanlara karşı insafsızlık-ları: 63/7-8.
Münâfıklık (nifak): 9/77, 97, 101.
Münâfıklık alâmetlerinden bazıları: 2/9-12, 15, 17, 19-20, 264, 266; 4/66, 83, 142, 143; 5/41, 62, 63; 9/42, 54, 56, 59, 67, 69, 74-76, 74-78, 107; 11/5; 24/19; 28/60; 47/22, 25, 26; 48/11, 15; 49/14, 16-17; 59/11-13, 16; 63/1, 4, 7.
Mürted: bk. Dinden dönenler.
Müsâmaha: 43/88-89.
Müslümanlar: 28/52, 53; 41/33; 48/29.
Müslüman olarak ölmek: 2/132; 3/102, 193; 7/126; 12/101; 27/18, 89-90.
Müslüman şahsiyeti: 5/54.
Müslümanı kâfirlikle suçlama: 4/94.
Müslümanız diye yemin ederler sonra mü’minlere engel olurlar: 58/16, 20.
Müslümanlarla suçlular bir değildir: 68/34-35.
Müstad’af ve müstekbir: bk. Ezilenler ve ezenler.
Müşrik ölülere dua edilmez: 9/80, 113, 114.
Müşrikler kadınlara değer vermezler: 6/139; 16/58, 59; 43/17; 52/39; 53/21-22.
Müşrikler mü’minlere karşı ahit ve sorumluluk gözetmezler: 9/8, 10.
Müşrikler putları şefaatçi kabul ederler: 10/18; 13/14; 16/55; 19/81-82; 39/3, 43-44.
Müşrikler, Allah’dan başkasını tanrı edindiler: 2/165; 3/151; 4/117; 5/76; 6/1, 107, 136, 150; 7/191; 10/18, 66; 11/109; 14/30; 15/95-96; 16/73; 19/81; 22/11-13, 71, 74; 25/3, 55; 36/74-75; 37/11; 38/5-7; 39/15, 45, 67; 40/10-12; 42/9; 52/43.
Müşrikler Allah’ı nasıl kabul ederlerdi: 10/31; 23/84-89
Müşriklere Allah’ın mühleti: 18/58, 59; 29/53; 68/44, 45; 70/42; 73/11.
Müşriklerin Allah’ın gücünü itiraf etmeleri: 23/84-89.
Müşriklerin avantajlarının yok olmasına karşı savunma psikolojisi: 46/11; 19/81.
Müşriklerin kız çocuklarını öldürmeleri: 6/137, 140; 16/57-59; 43/17-18; 81/8-9.
Müşriklerin Peygamberimiz’den gerçekleşmesi imkânsız istekleri: 17/90-93.
Müşriklerin Peygamberimiz’e karşı tavrı: 72/19-22.
Müşriklerle evlenmek: 2/221.
Müşriklik (Allah’a eş tutmak, ortak koşmak): 4/36, 46, 116; 5/76; 6/110, 151; 16/74; 17/23, 39; 22/31; 29/10-11, 68; 30/28, 29, 31-32; 31/13; 34/41; 43/20-21, 57-59; 45/23; 46/5.
Müşriklikten sakınmak: 26/213; 28/88; 30/31; 39/65-66; 40/66; 41/37; 51/51.
Muttakîlere verilenler ve âhiretteki yerleri: 13/35; 15/45-46; 19/63; 26/90; 28/83; 38/49; 39/33-34, 73; 43/35; 44/41-42, 51-57; 47/15; 52/17-20; 78/31, 36; 92/17.
Muttakîlerin vasıfları: 2/4, 46, 66, 177; 3/114; 6/92; 8/2; 10/26; 13/20; 15/45; 22/32-35; 23/8; 27/1-3; 28/83; 31/4; 39/9, 33-34; 76/7-8.
Müzdelife: 2/198.
-N
Nafaka (Sadaka): 2/270; 9/54, 121.
Nahle vadisi: 46/29
Namaz kılarken dönülmesi gereken yön: 2/150.
Namaz kötülükleri önler: 29/45.
Namaz vakitleri: 4/103; 11/114; 17/78-79; 20/130; 30/17-18; 33/42; 50/39-40; 73/20; 76/25-26.
Namaz: 2/43, 45, 83, 110, 115, 177, 186, 238-239, 277; 4/77, 103; 5/6, 12, 6/72, 92 162; 7/170; 8/3; 9/5, 11, 18, 71; 13/22; 21/73; 22/35, 41, 78; 23/2, 9; 24/37, 56; 25/64; 27/3, 29/45; 30/31; 31/17; 33/33; 35/18, 29; 42/38; 70/22-23, 34; 73/20; 87/15; 107/4, 5; 108/2.
Namaza engel olanlar: 5/91; 96/10.
Namazda huşû’ ve sarhoşluk: 4/43 ve dipnotu: 23/2.
Namazı eğlenceye alanlar: 5/58.
Namazı kılın, zekât-sadaka verin: 2/43, 110, 277; 4/162; 5/12, 55; 8/3; 9/5, 11, 18, 71; 13/22; 14/31; 22/35, 41, 78; 24/37, 56; 27/3; 31/4; 33/33; 58/13; 73/20.
Namazı kılınmayanlar: 9/83-84.
Namazı kusurlu ve riyâ ile kılanlar: 107/4-6.
Namazı üşene üşene kılanlar: 4/142; 9/54.
Namazı ziyan edenler: 19/59.
Namazın diğer peygamberlere de vahyedildiği: 10/87; 11/87; 19/31;19/55.
Namazın geçmesinden gaflette olanlar: 19/59; 107/5.
Namazın kısaltılması: 4/101.
Namazla ve sabırla yardım istemek: 2/153.
Namazlarını şehvete dalıp terkedenler: 19/59.
Nâmuslu kadınlara iftirâ etmek ve cezası: 24/4-6, 10-17.
Nâmuslu, doğru dürüst hareket etmek (İstikâmet): 2/177; 3/75, 76; 6/152; 7/85; 8/27; 11/85, 86; 17/34, 35; 26/181, 183; 30/38; 55/8-9.
Nankörlükten sakınmak: 2/152; 14/7; 16/112; 27/40; 76/3.
Nasûh tevbesi: 66/8.
Nefis terbiyesi: 79/40-41; 91/9-10.
Nefisle mücâdele: 29/6, 69; 79/40-41; bk. Hevâ ve Heves.
Nefs ve çeşitleri: 12/53; 75/2; 89/27-28; 91/7-10.
Nefs-i emmâre: 12/53.
Nefs-i Mutmainne, Râdıye, Merdıyye: 89/27-30.
Nefsin cimriliğinden korunmak: 59/9; 64/16; 70/17-25; 92/5-7.
Nefsini kirleten ziyan etmiştir: 91/10.
Nefsini temizleyen kurtulmuştur: 91/9.
Nemrut: 2/258.
Nesebi belirsiz çocuklar: 33/5.
Nesh: 2/106; 16/101.
Nesli bozup mahvedenler: 2/205.
Nezâfet: bk. Temizlik.
Nezir: bk. Adak.
Nikâh (evlenme, evlendirme): 2/221, 235; 4/3, 24-25, 127; 5/5; 16/72; 24/32-33; 33/37, 50.
Nimeti inkâr: 10/12, 22, 23; 11/9, 10; 16/53-55; 17/67, 83; 29/65; 30/33, 34, 51; 31/32; 39/8, 49-51; 41/49-51.
Noter (Kâtib-i Adl): 2/282.
Nöbet tutmak: 3/200.
Nuh (a.s.): 3/33; 4/163; 7/59-64; 10/71-73; 11/25-47; 21/76; 29/14-15; 71/1-28.
Nuh’un (a.s.) gemisi: 11/37-44, 48.
Nuh’un (a.s.) kavmi ile mücâdelesi ve azap: 9/70; 23/23-30; 25/37; 26/105-122; 40/5; 50/12; 51/46; 53/52; 54/9-16.
Nuh’un (a.s.) oğlu için kabul olunmayan duası: 11/45-47.
Nuh’un (a.s.) yaşı: 29/14.
Nuh’un (a.s.) karısı: 66/10.
Nusaybin Cinleri: 46/29
Nur Allah’dandır: 24/40; 25/45-49; 28/71-73; 30/46; 31/20; 32/27; 36/33-35, 71-73; 64, 79-80; 43/10-13; 45/12-13; 80/24-32; 36/39-40; 39/5.
Nur âyeti: 24/35.
Nur-Zulmet: 2/257; 5/16; 6/1; 13/16; 14/1; 33/43; 35/20; 57/9; 65/11.
-O
Oğulluk: 4/23; 33/4, 5.
Okumaya ve yazmaya Allah’ın adı ile başlamak: 27/30; 96/1.
On emir-vasiyet: 6/151-153; 17/22-39.
Ordu hazırlamak: 8/60.
Oruç için fidye: 2/184.
Oruç: 2/183-185, 187, 196; 9/112; 33/35; 66/5.
Oyun olsun diye yaratılmadık: 6/73; 21/16; 44/38; 15/16; 67/2-5.
Oyun ve eğlencelerini din gibi yapanlar: 7/51.
Öç almak: bk. İntikam almak.
Ödünç vermek: 2/282; 5/12; 57/11, 18.
Öfke, kin, nefret: 3/119, 134; 9/15, 120; 22/15; 33/25; 40/35; 42/37; 43/17, 55; 48/29; 60/4; 68/48.
Öksüz/Yetim: 2/220; 4/2-6, 9; 6/152.
Ölçü ve tartıyı tam yapmak: 6/152; 7/85; 11/84-86; 17/35; 26/181, 182; 55/8-9; 83/1-3.
Öldükten sonra dirilmek: 2/28, 73, 259, 260; 3/106, 107; 6/30, 36, 94; 7/57; 11/7; 16/38, 39; 17/50-52, 97-99, 104; 18/21, 52, 100; 19/66-72; 20/102-104; 22/5; 29/19-20, 63; 30/56; 57/17; 69/18; 80/22.
Öldükten sonra tekrar dünyaya dönüş yoktur: 7/53; 23/99-100.
Ölen kişinin ve yanındakilerin âcizliği: 56/82-87.
Ölü eti: 2/173; 5/3; 49/12.
Ölüm ânındaki ve sonrasındaki pişmanlık: 4/18, 159; 6/27, 28; 8/33-37; 10/51, 90; 21/97; 23/99-101; 25/27-29; 26/201; 47/27; 68/42-43; 69/25-35; 77/34-40; 78/40; 89/24.
Ölüm ânında yapılan iman: 6/158; 10/90-9140/84-85.
Ölüm öncesi pişmanlık: 2/48; 4/18, 78; 7/153; 17/25; 18/42; 20/82; 23/99-100; 25/27, 70, 71. Ayrıca bk. Cehennemde pişmanlık
Ölüm sarhoşluğu: 50/19.
Ölüm ve hayat imtihan için verilmiştir: 18/7; 21/35; 11/7; 67/2.
Ölüm: 3/143, 185; 4/78; 6/60-62, 93; 21/34-35; 39/30, 42; 62/8; 67/2.
Ölüm-uyku ve diriliş benzerliği: 39/42.
Ölümü her canlı tadacaktır: 3/185; 21/34-35; 23/15-16; 29/57; 55/26-27.
Ömrün düşkün (aşırı yaşlılık) hâli: 16/70.
Önceki milletlerin sünnetleri: 3/137; 4/26; 8/38; 15/13; 17/77; 18/55; 35/43.
Önderler: bk. Din dışı dünyalık liderler.
Örnek insanlar: 60/4-8.
Örtünme (Tesettür): 24/30-31, 60; 33/32-33, 53-55, 59.
Örtünmek (Elbise giymek): 7/26-27, 31-32.
Öşür: 6/141.
-P
Peşin hükümden sakınmak: 4/94; 49/6.
Peygamber âlemlere rahmettir: 21/107.
Peygamber (s.a.v.): 3/144, 164; 4/59-61, 80, 83, 115, 170; 5/41, 83, 104; 7/157; 9/1, 73, 117; 33/1, 6, 13, 38, 45, 53; 60/12; 66/8-9.
Peygamber’in (s.a.v.) Peygamberliği: 2/119, 252; 3/144, 159; 4/105-106; 5/67, 99; 6/19, 48; 7/158; 11/2; 13/7; 16/89; 18/110; 21/107; 22/49; 25/56; 27/91-93; 34/28; 35/24; 36/3-6, 69; 42/7; 48/8-9; 94/1-8.
Peygamber apaçık bir uyarıcı ve müjdeleyicidir: 22/49; 25/56; 34/28; 48/8.
Peygamber bir zorba değildir: 50/45; 88/21-22.
Peygamber en güzel örnektir: 33/21; 59/7.
Peygamber en üstün ahlâka sahiptir: 3/159; 68/4.
Peygamber ıslahatçıdır: 11/88.
Peygamber ile tartışan kadın: 58/1.
Peygamber keyfine göre konuşmaz: 53/3-4.
Peygamber mü’minlere öz canlarından daha ya-kındır: 33/6.
Peygamber tebliğ görevini adâletle yapmıştır: 21/109.
Peygamber ve âmâ: 80/1-11.
Peygamber ve hanımları: 33/28-36, 50-52, 59; 66/1-5.
Peygamber’e aykırı hareket eden ve itaat etmek istemeyenler: 4/115, 59/11.
Peygamber’e bey’at: 48/10.
Peygamber’e helal kılınan hanımlar: 33/50.
Peygamber’e isyan: 4/115.
Peygamber’e karşı müşriklerin tavrı: 58/8.
Peygamber’e salât ve selâm: 33/56.
Peygamber’e saygı: 24/62, 63; 49/1-5.
Peygamber’i hakem kabul etmek: 4/65.
Peygamber’i ve Allah’ı sevmek ve itaat etmek: 3/31-32; 4/59, 64, 80, 115; 8/24; 24/56, 63; 47/33; 59/7.
Peygamber’in ayı ikiye bölme mûcizesi: 54/1.
Peygamber’in görevi sadece tebliğdir: 5/67, 99; 29/18; 35/23-24; 38/65, 70.
Peygamber’in hanımları mü’minlerin annesidir: 33/6.
Peygamber’in hem tebliğci hem açıklayıcı olması: 14/44; 16/44 ve dipnotu.
Peygamber’in hicreti: 47/13.
Peygamber’in hükümlerine itaatin lüzumu: 59/7.
Peygamber’in imanda sebatı: 6/56-58.
Peygamber’in İncil’deki adı Ahmed’dir: 61/6.
Peygamber’in Kur’an’dan yüz çevirenlerden şikâyeti: 25/30-33.
Peygamber’in Mi’râç mûcizesi: 17/1; 53/1-18.
Peygamber’in mü’minlere şefkati: 15/88; 26/215.
Peygamber’in rİsalet ve tebliği: 33/45-48.
Peygamber’in sözü vahiydir: 53/3-5.
Peygamber’in sünnetine uymak: bk. Sünnete uymak.
Peygamber’in tevâzû görevi: 6/52.
Peygamber’in ümmetine düşkünlüğü: 9/128; 18/6; 26/3-4.
Peygamber’in yakın akrabalarını dîne dâveti: 26/214.
Peygamber’in yetki sınırı: 6/50, 66, 104, 106; 10/49, 108; 11/12; 16/35, 82; 25/56; 29/50; 42/48; 46/9.
Peygamberimiz’in aramızda olma durumu: 8/33
Peygamberimiz’in şahsiyeti: 2/146; 4/41; 7/157, 158; 8/20, 46; 9/58, 59, 61-63, 128; 10/94, 95; 15/6-8; 17/47, 48; 18/6; 22/42, 43; 26/215, 216; 29/48; 33/6, 36, 71; 41/6; 42/15; 47/33; 48/10, 17; 52/31, 48; 57/28.
Peygamberler Allah’ın hazinesine sâhip değildir: 11/31.
Peygamberler arasındaki farklar: 2/136, 253, 285; 17/55.
Peygamberler aynı soydan gelmektedir: 3/33-34; 6/83-90.
Peygamberler beşerdir melek değildir: 11/31; 14/11; 17/90-94; 18/110; 41/6.
Peygamberler de mes’ûldür: 7/6.
Peygamberler gaybı bilmez: 11/31.
Peygamberler her ülkeye, her millete gönderilmiştir: 16/36; 28/59.
Peygamberler melek değildir: 11/31.
Peygamberler sadece beşerdir: 14/11.
Peygamberler ücret istemez: 12/104; 25/57; 26/109, 127, 145, 164, 180; 34/47; 42/23.
Peygamberleri yurt dışı etme: 8/30; 17/76;
Peygamberlerin bir kısmı hakkında Kur’an’da bilgi verilmemiştir: 4/164; 40/78.
Peygamberlerin fazileti: 2/253.
Peygamberlerini yalanlayan kavimler: 22/42-45.
Peygamberlerle alay etmek: 43/7.
Peygamberlik dâvâsında bulunanlar: 6/93, 94.
Pişmanlık getiren dostluk: 25/28-29.
Put ilâhlara bağlılık yürüyüşleri: 38/6.
Put isimleri: 53/19-20; 71/23.
Putlar için pay ayırma ve masraf: 16/56.
Putlar nasıl ortaya çıktı: 71/21-24.
Putlar yüzünden mü’minlere düşmanlık: 16/27.
Putlara tapanlar: 4/51, 116; 5/60; 6/71, 93; 7/37, 190-198; 10/18; 12/106-108; 16/56, 73-74, 86; 17/56-57; 18/102; 19/81-82; 22/12-13, 73; 25/3; 29/25, 68; 35/13-14, 40; 36/74-75; 53/19.
Putlara yalvaran ve onlardan güç alanlar: 46/5.
Putları şefaatçi sayanlar: 10/18.
-R
Rabbim Allah diyenlere eziyet: 22/40 ve dipnotu.
Rabbimiz Allah’tır deyip dürüst olanlar: 6/102; 41/30; 46/13.
Rabbimiz ancak Allah’tır: 6/102; 41/30.
Râhipler: bk. Ruhbanlar.
Ramazan ayı: 2/185.
Recm : 5/41; 11/91; 26/116; 36/18; 44/20. Recm (zinâda) : 24/2 dipnotu.
Reenkarnasyon yoktur: 2/167; 7/53; 23/99-100; 26/102; 32/12 ve dipnotu; 39/58, 70-74; 99/1-8.
Refahın yaygınlaştırılması: 59/7-8.
Rehin ve kira: 2/283; 28/26, 29.
Res halkı: 25/38; 50/12.
Rızık: 2/22, 57, 60, 172, 254; 3/27, 37, 169; 4/39; 6/140; 7/32, 50; 8/3, 26, 74; 13/26; 16/114; 17/30; 24/26; 27/64; 28/54, 82; 29/17, 60, 62; 30/28, 37; 32/16; 33/31; 34/4, 15, 24, 36, 39; 35/3, 29; 36/47; 39/52; 42/12, 19, 27; 51/22, 57-58; 56/88-89; 62/11; 63/10; 65/3, 7; 67/21; 89/16.
Rızıkları farklı kılan Allah’tır: 16/71.
Rızkı veren Allah’tır: 30/37; 34/36-39; 39/52; 42/12; 67/21.
Rızkın genişleyip daralması: 28/82; 29/62.
Ribâ: bk. Fâiz.
Riyâ: 2/264, 271; 3/188; 4/38, 108; 107/6.
Roman, hikâye satın almak: 31/6 ve dipnotu.
Rûh: 15/29; 17/85; 32/9.
Ruhbanlar: 5/82; 9/31, 34; 57/27.
Rûhu’l- Emîn (Cebrail): 26/193.
Rûhu’l-Kudüs: bk. Cebrail.
Rumlar: 30/2-4.
Rükû: 2/43, 125; 9/112; 22/26; 48/29; 77/48.
Rüşvet: 2/188.
Rüyâ: 12/5, 43, 100; 37/105; 48/27.
-S
Sabır ve sebat: 2/250; 6/34; 22/35; 46/35; 90/17.
Sabır: 2/45, 153, 155-157, 177; 3/17, 200; 16/126; 20/130; 28/54, 80; 29/59; 31/17; 40/55; 50/39; 73/10; 103/3.
Sâbiîler: 2/62; 5/69; 22/17.
Sabrın karşılığı: 2/153, 155, 157; 3/146-147; 13/24; 25/75; 39/10.
Sadaka verenlerle alay etmek: 9/79.
Sadaka: 2/83; 177, 261-268; 3/17; 4/36, 114; 70/24-25; 74/44; 89/17-20; 90/12-17; 92/17-21; 107/2-3.
Sadakalarınızı boşa çıkarmayın: 2/264.
Safâ tepesi: 2/158.
Sağın adamları (defterleri sağdan verilenler): 35/32; 56/8, 27-40, 90-91; 69/18-24; 74/39-40; 84/6-9; 90/17-18.
Salih (a.s.) kavmi Semûd milleti: 11/95; 17/59; 22/42; 25/38; 29/38; 41/13, 17-19; 51/43-45; 53/51; 69/4-5; 91/11-14.
Salih’in (a.s.) kavmi ile mücâdelesi: 7/73-79; 11/61-68; 26/141-159; 27/45-53.
Salih amel tevhîdi yükseltir: 35/10
Sâmirî: 20/85, 87-89, 95-97.
Sanem: 6/74; 7/138; 14/35; 26/71. bk. put md.
Sapanlar zarar vermez: 5/105
Sapıkları arkadaş edinenler: 25/28-29.
Sapıklık içinde olanlar: 3/164.
Sapıtanlar: 4/136; 14/3; 23/74; 34/8.
Saptırıcı liderlere iki kat ceza: 7/38.
Sarhoşken namaz: 4/43.
Savaş disiplini: 61/4.
Savaş emri: 9/12, 123.
Savaş esirleri: 8/67-68, 70-71.
Savaş hukuku: 2/190.
Savaş konusunda gevşeklik gösterenler: 47/20.
Savaş mûcizeleri: 2/248; 8/9-14, 17, 42-44; 9/25-27.
Savaş tâlimleri: 4/89-91; 8/60, 74-75; 9/122; 48/17.
Savaş usulleri: 4/71, 77-84, 94, 104; 5/33-34; 8/15-18, 57-71; 16/92-94.
Savaş: 2/190-194, 216, 217, 244, 246; 3/195; 4/71-78, 84; 8/39, 40; 9/5, 12, 29; 33/20, 25-26.
Savaşa gitmek istemeyen zenginler: 4/95; 9/38-40, 86-87, 93.
Savaşa her zaman hazır olmak: 4/71; 8/60; 9/46; 21/80.
Savaşa izin veren âyetler: 9/36; 22/39-40; 47/4.
Savaşa teşvik: 8/65-67.
Savaşın hikmetleri: 8/5-8, 42-44; 9/13-15; 47/4, 31.
Savaşta Allah’a güvenmek: 3/173-175; 8/49; 9/25-26.
Savaşta Allah’ın yardımı: 8/9-12, 43-46; 9/26; 33/9, 25-27.
Savaşta aşırı gitmemek: 2/190, 192-193; 8/39.
Savaşta barış: 2/208-209; 4/90-91, 114; 8/1, 61; 16/91; 47/35; 49/9.
Savaşta meleklerin yardıma geldiği: 3/121-126, 165; 8/9.
Savaşta misilleme: 16/126.
Savaşta münâfıkların tutumu: 3/154-156, 166-168; 4/72-73, 77-78, 91, 141; 8/49; 9/42-53, 65-66, 81-83, 86-87, 90, 93-95; 24/54; 33/9-20, 24; 47/20-21; 48/11-12, 15-16.
Savaşta namaz: 4/101-103.
Savaşta sebat ve sabır: 4/104; 8/15-16, 45.
Savaşta selâm verene: “Sen mü’min değilsin.” denmez: 4/94.
Savaşta tarafsızlara dokunmamak: 4/90-91.
Savaşta zafer: 3/111, 121-123; 8/19, 42; 33/26-27.
Savaştan geri kalmalarına izin verilenler: 9/91-92, 122; 24/61; 48/17.
Savaştan kaçmak: 8/15-16.
Sebat etmek: 2/249; 8/12, 45-46.
Sebe halkı: 34/15-19.
Sebe melîkesi: 27/29, 34, 42-43.
Secde âyetleri: 7/206; 13/15; 16/49; 17/109; 19/58; 22/18; 25/60; 27/25; 32/15; 38/24; 41/37; 53/62; 84/21; 96/19.
Secde: 3/43; 38/24.
Secdeye çağırılıp gelmeyen ve kendini akıllı zannedenler: 68/42-43.
Seferberlik: 4/71; 9/41.
Seferde namaz: 4/101.
Sefihlere mal verilmez: 4/5.
Selâm verene daha güzeli ile karşılık vermek: 4/86.
Selâm vermek ve giriş izni istemek: 24/27-29, 58-59, 61.
Selâm: 6/127; 10/10; 13/24; 19/62; 25/63; 33/44.
Selâmet âyetleri: 4/94; 5/16; 6/54; 7/46; 10/10; 11/48; 13/24; 14/23; 15/45-46, 52; 16/32; 19/15, 33, 47, 62; 20/47; 21/69; 25/63, 75; 27/59; 28/55; 33/44; 36/58; 37/79, 109, 120, 130, 181-182; 39/73; 43/89; 51/25; 56/25-26, 91; 59/20-24 97/1-5.
Semûd kavmi: bk. Salih’in (a.s.) kavmi.
Serbestçe İslâm’ı yaşamak için göç: 4/100; 29/56; 39/10.
Servet hırsına kapılanların sonu: 104/2-9.
Servet yalnızca zenginler arasında dolaşmamalıdır: 59/7.
Servete aşırı düşkünlük: 3/14; 9/24, 35, 58-59, 67, 75-76; 48/15; 49/14, 16-17; 63/9; 89/20; 96/6-8.
Serveti biriktirip saklamak: 9/34-35; 64/15-18; 104/1-4.
Sevap ve azap ebedîdir: 2/80-81; 3/24; 6/11, 128; 11/106-108; 31/9; 33/65; 41/28; 43/74.
Sevgi: 3/119; 5/54; 19/96; 20/39.
Sevilen şeylerden sadaka vermek: 3/92.
Sıkıntılarla imtihan: 2/214.
Sırât-ı müstakîm: 1/6; 2/142, 213; 3/51, 101; 4/68, 175; 5/16; 6/39, 87, 126, 161; 7/16; 10/25; 11/56; 15/41; 16/16, 121; 19/36; 22/54; 23/73; 24/46; 36/4, 61; 42/52; 43/43, 61, 64; 48/2, 20; 67/22.
Sidre-i Müntehâ: 53/14, 16.
Sigara ve benzerlerinin hükmü: 2/95 ve dipnotu; 4/29-30 ve açıklaması.
Sihir ve onu satın alanlar: 2/102; 113/4.
Sihirbazların Musa ve Allah’a iman etmeleri: 7/106-125.
Silahlanma ve cihâda hazırlık: 3/200; 4/95, 102; 8/60; 9/46; 16/81; 21/80.
Sofra-Yemek (İsa (a.s.) için): 5/112-115.
Solun adamları (defterleri soldan verilenler): 35/32; 56/9, 41-57, 92-94; 69/25-37; 84/10-15; 90/19-20.
Son nefeste tevbe etmek kabul edilmez: 3/90; 4/18.
Son pişmanlık: 4/73; 6/27; 18/42; 19/23; 25/27, 28; 33/66; 69/27; 78/40; 89/24.
Sorumluluğumuz gücümüzün yettiği kadardır: 2/286; 65/7.
Sorup öğrenmek: 21/7.
Söz söylediğiniz zaman adâletli olun: 6/152.
Sözlerinden dönenlerin durumu: 2/27, 63-64; 3/77; 13/25.
Sözü yerine getirmek ve kötülükten sakınmak: 3/76; 7/102; 16/91; 17/34; 61/2-3.
Sözün en güzeline uymak: 39/18.
Sözün en güzelini Allah indirmiştir: 39/23.
Sözünde durmak: 2/177; 3/76; 17/34; 23/8; 70/32.
Sözünden caymak: 9/77; 20/87.
Sulh: 4/114; 8/1, 61-62.
Sûr’a üfürüldüğü gün olacak olaylar: 6/73; 18/99; 20/102; 23/101; 27/87; 36/51; 39/68; 50/20; 69/13-16; 78/18-20.
Sûr’a üfürülmesi: 50/41-42.
Suçların şahsiliği: 6/164.
Susma orucu: 19/26.
Süleyman’ın (a.s.) duası: 27/19.
Süleyman (a.s.) ve Sebe melîkesi: 27/15-44.
Süleyman (a.s.): 2/102; 4/163; 6/84; 21/81; 27/15-44; 34/12-14; 38/30-40.
Süleyman’ın (a.s.) hükümdarlığı: 34/12-13.
Sünnete uymak Allah’ın emridir: 2/151; 3/31, 164; 4/14, 65, 80, 115, 136; 7/157-158; 9/128-129; 18/110; 21/107; 24/51-52, 63; 33/21, 45-46; 34/28.
Sürgün etmemek: 2/84-85; 60/8.
Süs ve ziynet: 7/32; 16/14; 43/18.
Süslü gösterilenler: 3/14.
Süt anne ve süt kardeş ile evlenmek haramdır: 4/23.
Süt anneler: 2/233; 4/23.
Süt kardeşliği: 4/23 ve dipnotu.
Sütten kesme müddeti: 2/233; 31/14; 46/15.
Sütün meydana gelmesi: 16/66; 23/21.
Şâhitlikte dürüstlük ve adâlet: 2/142, 146, 282-283; 4/135; 5/8, 106, 108; 12/81; 9/17; 25/72; 65/2; 57/19; 70/33.
Şahsî mes’ûliyet: 5/105; 6/104, 164; 10/108; 16/25; 17/15; 34/25, 50; 35/18; 39/7; 53/38; 81/14.
Şâirler ve şiir: 26/221-227; 36/69.
Şakî: 87/11-13; 92/15-16
Şarap: 2/219; 5/90-91.
Şefaat etmek: 2/48, 123, 254, 255; 6/51, 94; 7/53; 10/3, 18; 20/109; 21/28; 34/23; 40/18; 43/86.
Şehidler diridir: 2/154; 3/143, 169, 170; 4/69; 22/58; 47/4.
Şehvetlerine uyanların sonu: 3/14; 4/27; 19/59.
Şer istemek ve şerre dua: 10/11; 17/11.
Şer, Allah’dan kulun hak etmesiyle gelir: 4/79 ve dipnotu.
Şerefli kimdir: 49/13.
Şeriat: 5/48; 22/67; 42/13; 45/18.
Şeytan apaçık düşmandır: 7/27; 17/53; 35/5-6; 36/59-62; 47/25.
Şeytan cindendir: 18/50.
Şeytan kötülüğü ve çirkin şeyleri emreder: 2/168-169, 268; 24/21.
Şeytana imtihan için fırsat verildi: 34/21.
Şeytana tapanlar ve sonucu: 4/117; 14/22.
Şeytandan Allah’a sığınmak: 7/200; 16/98; 23/ 97-98.
Şeytanı dost edinenler: 16/100.
Şeytanın Âdem’i (a.s.) aldatması: 7/18-25.
Şeytanın Âdem’e (a.s.) secde etmeyişi: 2/34; 7/11-13; 15/31-35; 17/61-63; 18/50; 20/116; 38/71-78.
Şeytanın aklını ilâhlaştırması: 2/34; 7/12-13.
Şeytanın aldatması: 7/27.
Şeytanın Allah’ın huzurundan kovuluşu: 2/34; 7/11-18; 15/34; 17/63.
Şeytanın davetine uymamak: 6/71.
Şeytanın dostları: 2/257; 4/76, 119-120; 6/121; 7/27, 202; 16/100; 17/27; 19/68; 25/29; 43/36-38; 58/10, 19.
Şeytanın dostlarına itaat şirktir: 6/121.
Şeytanın hîle ve düşmanlıkları: 5/90-91
Şeytanın insanı saptırarak intikam almak istemesi ve sonucu: 4/117-121; 7/22.
Şeytanın saptıramadığı kimseler: 7/201; 15/39-40; 16/99; 17/65; 34/20.
Şeytanın yolundan gitmeyiniz: 2/168, 208; 6/142; 24/21.
Şeytanın, günahları süslü göstermesi: 6/43; 8/48; 15/39-43; 27/24; 29/38; 59/16-17.
Şeytanlara gökten şihâb (yıldız) atılması: 15/16-18; 37/5-9; 67/5.
Şifâ âyetleri: 9/14; 10/57; 16/69; 17/82; 26/80; 41/44.
Şirk, amelleri batıl yapar: 39/65.
Şirk, bir de Allah’ın ahkâmına karşı ahkâm koymaktır: 30/42 ve dipnotu.
Şirk en büyük zulümdür: 6/82; 12/106; 31/12-13.
Şirkin günah derecesi ve tarifi: 4/48-51.
Şirkte ana-babaya itaat yoktur: 29/8.
Şuayb (a.s.) ve Medyen halkı: 7/85-93; 11/84-95; 26/176-191; 29/36, 37.
Şuayb’ın (a.s.) namazı: 11/87.
Şuursuz taklit: 2/170-171.
Şükür ve nankörlük: 14/7 ve dipnotu; 22/11-13.
Şükür, önemi ve şükretmeyenler: 2/52, 56, 152, 172, 185, 243; 3/123, 144-145; 4/147; 5/6, 89; 6/53; 7/10, 58, 144, 189; 8/26; 10/22, 60; 12/38; 14/5, 7, 37; 16/14, 78, 114, 121; 17/3; 21/80; 22/36; 23/78; 25/62; 27/19, 40, 73; 29/17; 31/12, 14, 31; 32/9; 34/13, 15, 19; 35/12; 36/35, 73; 39/7, 66; 40/61; 46/15; 54/35; 56/70; 67/23.
Şüphe etmemek: 10/94.
-T
Tabii görünen özelliklerini değiştirenler: 4/118-121 ve dipnotu.
Tâğût uğrunda savaşanlar: 4/76.
Tâğût ve târifi (şeytan ve benzeri sapkınlar): 2/256-257 ve dipnotu; 4/51, 60, 76; 5/60; 16/36; 39/17.
Tâğût, kâfirlerin dostudur: 2/257.
Tâğûta kulluktan kaçınanlara müjde: 39/17.
Tâğûta tapan/kulluk edenler: 5/60; 39/17-19.
Tâğûtlaşan insan: 96/6.
Tâğûtta mahkeme olmak: 4/59-65.
Tâğûtu reddetmek imandandır: 2/256; 16/36.
Taklitçilik (dînî inançlarda): 5/104; 7/28, 38; 9/30-31; 10/78; 21/53; 31/21; 43/22, 23.
Takvâ (Allah’ın emirlerine uygun yaşamak): 2/189, 237, 5/2, 8; 7/26; 12/57; 25/72-76; 28/55; 33/35; 47/17; 49/3; 96/12.
Takvâ elbisesi: 7/26.
Takvâ sâhipleri: 2/2-5, 177; 3/133-136; 51/15-19.
Takvâ: Kur’an’da 170 kadar yerde geçmektedir.
Takvânın değeri: 49/13.
Takvim (ay, yıl, mevsim): 2/189, 194, 217; 5/2, 97; 6/96; 10/5; 9/5, 36; 16/12; 17/12; 32/5; 70/4.
Talak: bk. Boşama.
Tâlût: 2/247, 249.
Taş devri: 7/74; 15/82; 26/149.
Tatlı dil: 17/28.
Tebliğ metodu: bk. İrşad metodu.
Tebliğde yumuşak davranmak: 3/159; 16/125; 20/44.
Tebük seferi: 9/38-129.
Tecessüs: 49/12.
Tefekkür: 2/219, 266; 3/191; 6/50; 7/176, 184; 10/24; 13/3; 16/11, 44, 69; 30/8, 21; 34/46; 39/42; 45/13; 59/21.
Tehlikeye atılmamak: 2/195 ve dipnotu.
Tehlîl-Tevhid âyetleri: 2/163, 255; 3/1-6, 18, 62; 4/87; 5/73; 6/102, 106; 7/158; 9/31, 129; 11/14; 13/30; 16/2; 20/7-8, 13-14; 28/88; 35/3; 37/35; 38/65; 39/6; 40/1-3, 62, 65; 44/7-8; 47/19; 59/22-24; 64/13; 73/9.
Teklifte genişlik (vüs’at) ve kolaylık: 2/286; 7/42; 23/62; 65/7.
Teknik-teknoloji (geçmiş ümmetlerde): 7/74; 11/37-40; 15/82; 18/93-98; 23/27-28; 26/149; 27/16-17, 26-27, 39-44; 34/10-13; 54/13-15.
Temiz kalp (kalb-i selîm): 26/89; 37/84.
Temizi pisle değişmemek: 4/2.
Temizlik (Maddî-Mânevî): 5/6, 100; 8/11, 37; 9/108; 48/27; 56/79; 74/4.
Tenâsuh: bk. Reenkarnasyon
Terâzi: bk. Ölçü, tartı.
Terör ve isyan çıkaranların cezası: 5/33.
Tertîl üzere okumak: 25/32; 73/4 ve dipnotu.
Tesbih âyetleri: 2/30, 32, 116; 3/41, 191; 4/117; 5/116; 6/100; 7/143; 9/31; 10/10, 18, 68; 16/1, 57; 17/1, 43-44, 93, 108; 19/35; 20/130; 21/20, 22, 26, 33, 87; 23/91; 24/16, 36, 41; 25/18, 58; 27/8; 28/68; 30/17, 40; 32/15; 34/41; 36/36, 83; 37/159, 166, 180-182; 39/4, 67, 75; 40/7, 55; 41/38; 42/5; 43/13-14, 82; 48/9; 50/39-40; 52/43, 48-49; 56/74; 57/1; 59/1, 20-24; 61/1; 62/1; 64/1; 68/28-29; 69/51-52; 76/26; 87/1-2; 110/1-3.
Tesettür (giyinme): 7/26, 31-32; 16/5, 81.
Tesettür (örtünme): 24/31, 60; 33/53, 59.
Tevâzû: 25/63; 31/18.
Tevbe edip nefislerini düzeltenler: 2/160, 3/89; 4/16-17, 146; 5/39; 6/48, 54; 16/119; 19/60; 20/82; 24/5, 31; 25/70-71; 28/67; 66/8.
Tevekkül âyetleri: 3/122, 159-160; 4/81; 5/11, 23; 7/89; 8/2, 49, 61; 9/51, 129; 10/71, 84-85; 11/56, 88, 123; 12/67; 13/30; 14/11-12; 16/9, 42; 25/58; 26/217; 27/79; 29/59; 33/3, 48; 39/36, 38; 58/10; 60/4; 64/13; 65/2-3; 73/9.
Tevhid için önce putları yıkmak: 16/36.
Tevhid ve tevhid inancı: 1/5; 2/163, 255; 3/2, 6, 18, 62; 4/78, 171; 5/73; 6/19, 46, 102, 106; 7/59, 65, 73, 85, 158; 9/31, 129; 11/14, 50, 61, 84; 13/30; 14/52; 16/2, 22, 51; 18/110; 20/8, 14, 98; 21/22, 25, 108; 22/34; 23/32, 91, 116; 27/26, 60-64; 28/70-72, 88; 35/3; 38/65; 39/6; 40/62, 65; 41/6; 43/84; 44/8; 47/19; 52/43; 59/22, 23; 51/51; 64/13; 73/9.
Tevhid: 3/64, 67; 9/31.
Tevrat: 3/3, 48, 50, 65, 93; 5/43-46, 66, 68, 110; 7/157; 9/111; 48/29; 61/6; 62/5.
Teyemmüm: 4/43; 5/6.
Ticaret ahlâkında bozukluk: 7/85; 11/84-86; 83/1-3.
Ticaret Allah’ı zikirden alıkoymamalı: 24/37.
Ticaret, alış-veriş: 2/198, 275, 282; 4/29-31; 5/1; 24/37; 62/9-10; 83/1-3.
Toplum: bk. Ümmet.
Toplumsal yaşayışın değişmesi: 8/53; 13/11.
Tubba kavmi: 44/37; 50/14.
Tûr dağı: 2/63; 4/154; 19/52; 28/46; 52/1; 95/2.
Tuvâ vâdisi: 20/12; 79/16.
-U
Uğur-uğursuzluk: 7/131; 27/47; 36/18, 19; 41/16; 54/19.
Uhrevî adâlet: 3/25; 4/109, 113-114; 10/54; 16/111; 21/47.
Uhrevî cezâ ve azap: 5/36-37; 18/29; 32/20; 37/62-73; 38/55-64; 44/43- 49; 70/11-18.
Uhrevî mes’ûliyet: 2/284; 29/4, 13; 33/8; 102/8.
Uhrevî muhâsebe: 3/30; 14/51; 17/13-14, 71-72; 18/47-49.
Uhrevî mükâfat: 18/30-31, 107-108; 19/60-63; 20/75-76; 22/23; 25/75-76; 37/41-49; 38/49-54; 43/68-73; 44/51-57; 52/17-28; 55/46-78; 76/11-22.
Uhrevî mükâfatlar her türlü takdîrin üstündedir: 32/17.
Uhud gazvesi: 3/121-122, 140-144, 155, 165, 166, 168, 172.
Ulü’l-emre itaat: 4/59 ve dipnotu, 83.
Umre: 2/158, 196.
Uyku ve ölüm benzerliği: 6/60; 39/42 ve dipnotu.
Uzuvlar: bk. Âzâların şehâdeti.
Uzzâ putu: 53/19-20.
Ücretle işçi kiralama: 28/25-27.
Üç sınıf insan: bk. Sağın/solun adamları, hayırda önde gidenler.
Üfürükçülük: 113/4.
Ülkelerin helâk olma sebepleri: 17/16.
Ümit ve ümitsizlik: 12/87; 15/55, 56; 30/36; 39/53.
Ümitsizlik zamanındaki iman: 6/158; 32/11-12; 40/84-85.
Ümmetler: 2/213; 7/34; 10/19, 47, 49.
Ümmetleri Allah’ın değiştirmesi: 5/54; 6/133; 7/129; 8/53; 9/38-39; 11/57; 13/11; 24/55; 47/38; 56/61; 70/40-41; 76/28.
Ümmetlerin helâki: bk. Ecel.
Ümmetlerin takdir edilmiş ömürleri ve ecelleri vardır: 7/34; 10/49; 11/94-95; 15/4-5; 18/58-59.
Ümmî: 3/75; 7/157; 62/2.
Üstün iyilik (birr): 2/44, 177, 189; 3/92; 5/2; 58/9.
Üstünlük (maddî derece bakımından): 4/95, 96; 6/123, 165; 16/75, 76; 17/21; 33/67, 68; 34/31-33.
Üşenerek namaz kılmak: 4/142; 9/54.
Üvey anne ile evlenilemeyeceği: 4/22.
Üzeyr: 2/259; 9/30.
-V
Vadi’n-Nahle: 46/29
Vahdâniyet (Allah’ın her hususta bir oluşu): 2/163, 255; 3/2, 6, 18; 4/87, 171; 6/102; 9/31.
Vahy: 2/4; 4/163; 6/7, 91, 93; 12/109; 13/38; 17/2; 31/27; 40/70; 42/51.
Vahyin ilk gelişi ve bir ara kesilmesi: 19/64; 73/1; 74/1; 93/3; 96/1-5.
Varoluş gâyemiz: 51/56.
Vâsıtaya binme duası: 43/13-14.
Vasîlik: 4/6.
Vasiyet hazırlanırken iki kişinin şâhit olması: 5/106.
Vasiyette arabulma: 2/182.
Vasiyet: 2/180-182, 240; 4/9, 11, 12; 5/106-108.
Vatanseverlik (âhiret yurdu için): 38/46.
Vazife talep etmenin cevazı: 12/55.
Vebal: 2/181, 233; 4/2, 24; 5/95; 64/5; 65/9.
Velâyet (arkadaşlık/dostluk): 8/72; 18/44.
Vergiler: 8/41; 9/29; 58/13.
Verilen söz sorumluluğu gerektirir: 17/34; 33/15.
Verilen sözü hatırlatma: 2/93; 5/7.
Vücut âzâlarının kıyâmette şâhitlik edeceği: 24/24; 36/65; 41/20-22.
Vücut organları sorumludur: 17/36; 36/65.
-Y
Yakub (a.s.): 2/132-133, 136, 140; 3/84, 93; 4/163; 6/84; 11/71; 12/38; 19/6, 49, 58; 29/27; 38/45.
Yakub’un (a.s.) sabrı: 12/18, 84, 86-87.
Yakuboğulları: 19/6.
Yağmur: 27/58, 60, 63; 30/49.
Yağmurdan önce esen ve bulutları toplayan rüzgârlar: 7/57; 25/48; 27/63.
Yağmurla Allah ölü toprağa can verir: 16/65; 30/50, 35/9; 41/39; 43/11; 45/5; 50/11; 80/25-32.
Yahudi hahamlarının kendi yazdıklarını ‘Allah katındandır’ diyerek bedel karşılığında satmaları: 2/79.
Yahudi ve hıristiyanları dost tutmamak: 5/51.
Yahudi ve hıristiyan senden memnun olmaz: 2/120.
Yahudiler bozguncudur: 5/64.
Yahudiler lânetlenmişlerdir: 5/64, 78.
Yahudiler: 2/62, 111, 113, 120, 135, 140; 3/67; 4/46, 160; 5/18, 41, 44, 51, 64, 69, 82; 9/30; 16/118; 22/17. Ayrıca bk. İsrâiloğulları.
Yahudilere helal ve haram olan yiyecekler: 3/93; 4/160; 6/146; 16/118.
Yahudilere kıyâmete kadar azap: 7/167.
Yahudiliğe dâvet edenler: 2/135.
Yahya’nın (a.s.) ana-babasına davranışı: 19/14.
Yahya (a.s.): 3/39; 6/85; 19/7, 12-15; 21/90.
Yalan söylemek: 2/10; 3/61; 22/30.
Yalan şâhitlik etmezler: 25/72.
Yalnız Allah’a secde edin: 41/37.
Yalnız dünya hayatı haktır diyenler: 6/29; 10/7; 23/37; 44/35-36; 45/24-25.
Yanlışlıkla adam öldürmenin cezası: 4/92.
Yapılan antlaşmayı bozmak: 2/100.
Yapmadığını söylemek: 2/44; 61/2-3.
Yaratılışın gayesi: 51/56.
Yardıma mânî olanlar: 107/1-7.
Yardımlaşma: 5/2; 8/74; 9/71.
Yazmaya ve okumaya Allah’ın adı ile başlamak: 27/30; 96/1.
Ye’cûc Me’cûc: 18/94; 21/96.
Yemin kefâreti: 5/89.
Yemin: 2/224, 225; 5/89; 16/92, 94; 66/2; 68/10.
Yemini bozmak: 16/91-92.
Yeminler iyiliğe mânî ise hükmü: 2/225-226.
Yeniden dirilmeyi ummamak: 25/40.
Yenilmesi yasak olanlar: 5/3.
Yerdeki hayvanların en kötüsü: 8/22.
Yerdeki kıtalar: 13/4.
Yeryüzünün elips şeklinde oluşu ve dönmesi: 79/30 ve dipnotu; 37/5; 91/6; 55/17; ve dipnotu.
Yeryüzünün yaratılışı: 7/54; 10/3; 11/7; 13/3; 15/19, 85; 16/3; 21/30; 25/59; 32/4; 41/9-12; 50/38; 57/4; 64/3; 78/6-8.
Yerle göğün yaratılışı: 41/9-12.
Yesrib: bk. Medîne.
Yetim hakkı ve yetime yardım: 2/83, 177, 215, 220; 4/2, 3, 6, 8-10, 36, 127; 17/34; 18/82; 59/7; 89/17-18; 90/14-16; 93/9; 107/2.
Yetim kadınlarla evlenme: 4/127.
Yıldızların kıyâmet koparken döküleceği: 77/8; 81/1-2; 82/1-2.
Yıldızların uzayda dönerek yüzmesi: 36/38-40.
Yıldızların yaratıcısı: 6/97; 7/54; 16/12; 22/18; 37/6; 56/75.
Yok olma: bk. Helâk olma.
Yoksula iyi davranmak: 2/83, 177.
Yoksulluktan dolayı çocukları öldürmek: 6/151; 17/31.
Yoksulu doyurmak: 2/184, 215; 4/8, 36; 5/89, 95; 9/60; 17/26; 24/22; 30/38; 51/19; 58/4; 76/8-10;
Yoksulu doyurmamak: 68/24; 69/34; 74/43-45; 89/18; 107/3.
Yolcu namazı: 4/101.
Yolcular: 2/16; 8/41; 9/60; 17/26.
Yunus (a.s.): 4/163; 6/86; 10/98; 21/87-88; 37/139-148; 68/48-50.
Yurt savunması: 2/246.
Yusuf (a.s.), babası ve kardeşleri: 12/ 4-18, 58-101.
Yusuf’un (a.s.) iffeti: 12/23-29, 32-34, 51.
Yusuf’un (a.s.) rüyâ tâbiri: 12/36-37, 41, 43-49.
Yusuf’un (a.s.) ailesinin Mısır’a gelmesi: 12/99-100.
Yusuf (a.s.): 6/84; 12/3-104; 40/34..
-Z
Zafer Allah’ın yardım ettiği kimselerindir: 3/160; 5/56; 9/14-15; 30/2-5.
Zafer Allah’dandır: 3/125-126, 165.
Zafer İslâm’ındır: 21/44; 24/55; 48/28.
Zafer mü’minlerindir: 3/123, 139, 147-148; 13/41; 21/105; 24/55; 30/60; 48/20-24; 63/8.
Zafer: 2/89; 3/154; 4/141; 5/23; 8/19, 43; 33/26; 37/171-173; 48/3; 110/1-3.
Zakkum ağacı: 37/62-67; 44/43-46; 56/52-56.
Zalim ve müşrik yöneticilerin âkıbeti: 7/90-92; 8/54; 10/90-91; 28/76, 78, 81; 89/6-12; 105/1-5.
Zalimlere Allah’ın mühleti: 14/42; 16/61.
Zalimlere mes’ûliyetten kurtulmak için öğüt verilir: 7/164, 165.
Zalimlere meyletmenin cezası: 2/165-167; 4/97; 11/113; 14/21-22; 34/31-33.
Zâlimlere şefaatçi yoktur: 40/18.
Zalime zalimin musallat edilişi: 6/129 ve dipnotu.
Zâlimlerin helâki ve zulmün iki çeşidi: 6/45-47; 18/59 ve açıklamaları.
Zamanı boşa harcamamak: 94/4-8.
Zan, kesin bilgi ifade etmez: 6/116; 10/36; 49/12; 53/28.
Zarar ve ziyandan kurtulmanın şartları: 103/1-3.
Zarûret -ruhsat ve azîmet: 5/3; 6/119; 16/115.
Zebânîler: 44/47; 66/6; 74/31; 96/18.
Zebûr: 4/163; 17/55; 21/105.
Zekât ve sadaka verin: 2/267, 273; 9/60; 23/4; 57/18; 63/10; 64/16; 70/24-25.
Zekât veren Allah’ın rahmetine kavuşur: 7/156; 30/39.
Zekât vermeyenler: 41/7; 107/7.
Zekât, fakirlerin hakkıdır: 51/19; 70/24-25.
Zekât: 2/43, 110, 177, 277; 4/77, 162; 5/55; 7/156; 9/5, 11, 71; 19/31, 55; 21/73; 23/4; 24/37, 56; 27/3; 31/4; 33/33; 41/7; 58/13; 73/20; 98/5.
Zekâtı malın iyisinden vermek: 2/267.
Zekâtın verileceği yerler: 9/60.
Zekât-sadaka verin, namaz kılın: bk. Namaz kılın, zekât-sadaka verin.
Zekeriyya (a.s.): 3/37-41; 6/85; 19/1-11; 21/89-90.
Zelzele: 6/65; 17/68; 67/16; 99/1-2
Zenginlerin malında yoksulların hakkı vardır: 51/19; 70/24-25.
Zenginliği ile şımaran adam: 18/32-44; 28/76-82.
Zenginlik üstünlük sebebi olamaz: 28/78-82; 80/1-10.
Zenginlik ve rahmet Allah’ın elindedir: 3/73.
Zeyd ve Zeyneb (r.anhâ) hakkındaki âyet: 33/37.
Zıhar ve kefâreti: 33/4; 58/2-4.
Zikir âdâbı: 7/205.
Zikir ve mükâfatı: 3/190-195; 7/205; 13/28; 22/35; 33/21, 35, 41-44; 39/23; 62/10.
Zikir ve tesbih: 33/41-42.
Zikir yapmayanın cezası: 43/36-37; 72/17.
Zikir: 3/190-191; 22/35.
Zinâ iftirası ve cezası: 24/4-6, 9, 23-26.
Zinâdan korunmak: 6/151; 17/32; 24/30-31; 25/68; 60/12.
Zinânın ispatı: 4/15-16; 24/2-9.
Zinâ yapanların cezâsı: 24/2-9 dipnotu.
Zinâya zorlamak: 24/33.
Ziraat: 2/267; 6/95, 99, 141; 7/58; 12/47, 49, 63, 65; 13/4; 16/11; 18/32; 26/148; 32/27; 56/63-65.
Zorda kalanlara zarûret hâlinde haram yeme izni: 2/173; 5/3; 6/119, 145; 16/115.
Zorda kalınca dindar olmak: 10/22; 29/65; 31/32; 40/65-66.
Zulme baş eğmemek: 26/227; 42/39-41.
Zulmedenler ve yandaşlarının sonları: 22/48, 53; 37/22-23.
Zulmedenlerin devrilmesi: 26/227.
Zulmet-Nur: bk. Nur-Zulmet.
Zulmün şirk olduğu: 6/81-82; 12/106; 31/13.
Zulüm ve zalimler: 2/124, 258; 4/168-169; 5/45; 6/21, 129, 135; 7/44; 9/109; 11/18, 100-102; 12/23.
Zünnûn: 21/87-88.
Zühd: 2/207; 22/34; 61/10-13.
Zülkarneyn: 18/83-101.

Zülkifl (a.s.): 21/85; 38/48.