82. İnfitâr Sûresi

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 19 âyettir. Adını ilk âyetten almıştır. İnfitâr, “yarılmak” demektir

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

1-2-3-4-5. Gök yarıldığında, yıldızlar dağılıp döküldüğünde, denizler fışkırtıldığında, kabirler alt üst edil(ip ölüler diriltil)diğinde; (her) nefis (yapıp) öne sürdüğünü, (yapmayıp) bıraktığını (görüp) bilecek.

6. Ey insan! Bol kerem sahibi Rabbine karşı, seni aldat(ıp günaha daldır)an nedir?

7. O (Rab) ki seni yarattı, (özel biçimde) düzenledi, sana (bütün uzuvlarında) uygunluk ve denge verdi.

8. Seni (şekillerden) dilediği bir şekilde terkip etti.[1]

9. Hayır! (Siz yalnız bir aldanma içindesiniz), daha doğrusu dini (hesap gününü) yalanlıyorsunuz.

10-11-12. Halbuki sizin üzerinizde elbette (yaptıklarınızı) hıfzeden, şerefli kâtipler vardır (ki) onlar yaptıklarınızı bilirler. [bk. 18/49]

13. İyiler, mutlaka bol nimet (cenneti) içindedirler.

14. O’na âsî olanlar da, elbette alevli ateş içindedirler.

15. Hesap günü oraya gireceklerdir.

16. Artık onlar, oradan ayrılıp uzaklaşacak da değillerdir.

17. Hesap gününün ne olduğunu, sen nereden bileceksin?

18. Yine Hesap gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin?

19. (İşte) o gün hiç kimse, kimseye bir şey yapamaz. O gün emir yalnız Allah’ındır.


[1] Çocuğun sperma halinden alaka haline gelişi, cinsiyetinin ne olacağı, renk ve şekli ancak Yaradan’a aittir. [bk. 31/34; 96/2]