101. Kâri'a Sûresi

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 11 âyettir. Adını ilk âyetteki aynı kelimeden almıştır.

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

1. Başa gelecek olan o büyük felaket.

2. Nedir başa gelecek olan o büyük felaket?

3. Başa gelecek olan büyük felâketin ne olduğunu sen nereden bileceksin ki? (Bilemezsin.)

4. O gün insanlar (gece ateşin çevresinde) yayılıp serilen pervaneler gibi olacak.

5. Dağlar, didilip atılmış renkli yünler gibi olacak.

6-7. Artık kimin tartı(da iyilik)leri ağır gelirse, işte o artık (cennette) memnun (olacağı) bir yaşayış içindedir. [krş. 23/101-103]

8-9. Kimin de tartı(da iyilik)leri hafif gelirse, onun anası (yurdu, devamlı kalacağı yer) Hâviye’dir.

10. Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin?

11. (O) kızgın bir ateştir (cehennemin uçurumudur.)