104. Hümeze Sûresi

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Dokuz âyettir. Hümeze, “birini arkasından durmadan çekiştirip inciten kimse” demektir.

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

1-2. (İnsanları) arkadan çekiştir(ip küçük düşür)en, (el, kaş ve göz işaretleriyle) alaycı davranışta bulunan her kişinin vay haline! O ki malı toplayıp durmadan sayar. [krş. 49/11-12]

3. (O,) malının kendisini (dünyada) ebedî bırakacağını (şöhretin servetle olacağını) zanneder.

(Âhirette hesabı unutur, serveti için her türlü yolu meşru görür.)

4. Hayır! Andolsun ki o, (maddeperest olduğu için hakaretle fırlatılıp) Hutame’ye atılacaktır.

5. Bilir misin Hutame nedir?

6-7. (O,) (acısı) tâ yüreklere işleyecek, Allah’ın tutuşturulmuş (asla sönmez) ateşidir.

8-9. Onlar uzatılmış sütunlar içinde (bağlı) oldukları halde, o (ateşin kapısı) onların üzerine kapatılmış (olacak)tır.